Szja és KATA változások 2021-től

A 2021. január 1-jétől hatályos Szja és KATA változásokat mutatjuk az alábbiakban.

1.Személyi jövedelemadó

1.1. A 2020-as évben elfogadott törvény(ek)/egyéb jogszabályok alapján

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kivezette a jogrendszerből a hálapénzt, mint jogszerű jövedelmet, ezzel összhangban az szja törvényben található adómentes jövedelmek közül is törlésre kerül 2021-től.

A tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése eredményeképpen szükségessé vált ezen tétellel az adómentes juttatások körének bővítése 2021-től.

A SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatásokat 2021. június 30. napjáig nem terheli szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. Ezen időszakig fennmarad a SZÉP-kártya megemelt keretösszege is.

A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet átmeneti jelleggel, 2020. november 12. és 2021. február 8. közötti időszakra bevezette az úgynevezett rezsiátalány szabályokat, amelynek értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Munkaügyi szempontból tisztázandó, hogy mely, a munkavállaló és a munkáltató közötti megállapodás esetén alkalmazható a szabály.

1.2. Őszi adócsomag alapján

Bővül 2021-től az összevont adóalap kedvezménye az úgynevezett személyi kedvezménnyel (súlyosan fogyatékos magánszemély esetén), amely az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A módosítás érdemi változást nem jelent a jelenleg hatályos szabályozáshoz (adókedvezmény) képest.

Egységessé válik a SZÉP kártya éves rekreációs keretösszeg (450 e Ft) minden munkavállalóra, a jövőben tehát megszűnik a foglalkoztató személyétől függő megkülönböztetés (költségvetési szerv és más munkáltató).

A jövőben nem csupán a kifizető által biztosított védőoltások, hanem a kifizető által biztosított járványügyi szűrővizsgálatok is adómentessé válnak (tekintet nélkül a juttatás időpontjára). A szabályozás alkalmazandó lesz már a szabályozás kihirdetését követő napon.

A jogszabály az elszámolható költségekről szóló mellékleteiben a járművek költsége részeinél a tulajdonjog igazolása kapcsán akként bővül, hogy zárt végű lízingbe vett vagy részletre vétellel megszerzett gépjármű esetében a tulajdonjog az ügyletre vonatkozó lízingszerződéssel, kölcsönszerződéssel igazolható.

A kisadózókat érintő legjelentősebb változás az Országggyűlés által. 2020 július 03-án elfogadott azon módosítási javaslat, amelynek értelmében:

  • A belföldi székhelyű kifizető olyan kisadózónak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, úgy a kifizetőnek a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 %-os mértékű adót kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
  • Ha a belföldi kifizető ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 %-os mértékű adót fizet.
  • Ha a külföldi kifizető olyan kisadózónak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig a kisadózó 40 %-os mértékű adót fizet meg.

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

  • amely után a kifizető a kapcsoltságra vonatkozó előírások alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni,
  • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,
  • amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak, vagy
  • amelyet az államháztartásról törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Az előbbieken kívül fontos szempont a 3 millió forint feletti értéket a 12 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelemebe venni.