Törvényjavaslat adózási módosításokról

Törvényjavaslat az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról

A 2020. április 28-án benyújtott T/10314. számú törvényjavaslat (Törvényjavaslat) a veszélyhelyzet kapcsán kiadott kormányrendeletekkel hozott egyes, adózást érintő rendelkezéseket az érintett adótörvényekbe építené be.

A hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója

A hitelintézet a 2020. adóévre vonatkozóan egyszeri, a járványügyi helyzettel összefüggő különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett. A hitelintézet a 2020. június 10-éig megállapítandó különadót három egyenlő részletben, 2020. június 10-éig, 2020. szeptember 10-éig és 2020. december 10-éig egyenlő részletekben fizeti meg. Az adó alapja az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg 50 milliárd forintot meghaladó része. Az adó mértéke 0,19%. Az adó összege 50%-ig csökkenthető a látványcsapatsport részére nyújtott támogatás összegével. A törvény hatálya alól bármely okból való kikerülés esetén a különadót soron kívül, 30 napon belül meg kell fizetni, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le. Ha a hitelintézet az irányadó kormányrendelet alapján eleget tett az adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, úgy ezen kötelezettségét nem szükséges ismételten teljesítenie. Az adó az adózás előtti eredmény terhére számolandó el.

A hitelintézetek bankadójának módosítása

A Törvényjavaslat alapján a hitelintézet a 2021-es évtől kezdődően a fizetendő banki különadójának összegét (nyilvántartás vezetése mellett) a járványügyi helyzettel összefüggő különadó 2020-ban megfizetett összegének 20%-ával csökkentheti adóévenként.

A társasági adó szerinti fejlesztési tartalék szabályainak módosítása

A társasági adótörvény rendelkezései értelmében az adóalap meghatározása során az adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, azzal, hogy ezen összeg nem haladhatja meg az adóévi adózás előtti nyereség 50 százalékát és adóévenként a 10 milliárd forintot. Az új szabályozás szerint az adózás előtti nyereségre vonatkozó 50%-os korlátozás már nem alkalmazandó.

Egyéb módosítások

2020. július 1-jétől a szochó mértéke 15,5%, a kifizetőnek az ekho alap után szintén 15,5%-os ekho-t kell fizetnie, a főállású KATÁ-s (mint biztosított) esetében az ellátás számításának alapja 102 e Ft-ra (illetve 170 e Ft-ra) emelkedik.