Új szabályok a hitelintézet és pénzügyi vállalkozás 2023-as évre fizetendő különadójának megállapítására

2023. április 25-ei hatálybalépéssel változnak az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti, a hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat érintő különadó 2023-as évre vonatkozó szabályai.

Az új rendelkezések értelmében módosul a 2023-as évre számítandó különadó megállapításának módszertana: a 2023-as évre vonatkozó adókötelezettség meghatározásakor külön adóalaprészt kell képezni a 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó időszakra, és külön adóalaprészt a 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakra.

A 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó időszakra az adóalaprész a  Htv. szerinti, az  adóévet megelőző adóévi (azaz 2022. évi) éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel, amelynek venni kell az 50%-át (természetesen azzal, hogy a nettó árbevételbe továbbra sem tartozik bele a futamidő közben vagy futamidő végén visszavett, majd értékesített eszköz könyv szerinti értékének (ide nem értve azt az összeget, amely a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékeként került elszámolásra) 50 százaléka, és a Htv. 40/D.  § (2)  bekezdés f)  pontja szerinti, a  nem a  szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel 50 százaléka)

Azaz a 2023-as év I. félévére számítandó adóalaprész meghatározási módszertana a korábbi szabályozással érdemben egyezik, itt csupán a félév miatti 50%-os arányosítás az újdonság.

A 2023. július 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan ugyanakkor az adóalaprész megállapításakor a Htv. szerinti nettó árbevétel helyett az adóévet megelőző adóév (azaz a 2022-es adóév) adózás előtti eredményéből kell kiindulni, annak kell venni az 50%-át. Az így meghatározott összeget a továbbiakban csökkenti:

  • az adóévet megelőző adóévben a  számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi műveletek bevételei között osztalék jogcímen kimutatott vagy az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító adózónál az  ennek megfeleltethető összeg 50 százalékát, feltéve, hogy annak összegét az  osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként, valamint
  • az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott, a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó nyereség 50 százaléka

Illetve növeli az adózás előtti eredményt (vagyis annak 50%-át) az adóévet megelőző adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt:

  • pénzügyi szervezetek különadója
  • pénzügyi tranzakciós illeték
  • a 2022-es évre megállapított különadó (extraprofitadó)

50%-a.

Az adómérték a két adóalaprészre is különbözőképpen számítandó. A 2023-as év I. félévére megállapított adóalaprész után az adómérték a rendeletből már korábban is ismert 8%, míg a 2023-as év II. félévére megállapított adóalaprész után sávos adókötelezettség kerül bevezetésre: az adó mértéke az adóalaprész 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az  e  feletti összegre 30 százalék.

Nem történt változás a bevallási és fizetési kötelezettséget illetően: A 2023. adóévre vonatkozó különadót a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás 2023. június 10-ig külön nyomtatványon állapítja meg, és az adókötelezettséget 2023. június 10-ig, 2023. október 10-ig és 2023. december 10-ig három egyenlő részletben fizeti meg.