Új társasági adó kedvezmény az Olimpiai Játékok támogatásáért

2016. március 30.

2016. március 10-én hatályba lépett a társaságiadó-törvény és a sporttörvény módosítása. Teljesen új támogatási forma született, ami független a többi adókedvezménytől. Kizárólag az az általános igénybevételi szabály vonatkozik rá, hogy a megállapított társasági adó 70%-ig vehető igénybe egy adott adóévben. Ellenben, a támogatás után érvényesíthető kedvezményt nem korlátozza sem az, ha valamely látvány csapatsportot is támogattunk az adóévben, sem az, ha adófelajánlást tettünk. A kedvezmény igénybevételének feltételei részben megegyeznek, részben azonban jelentősen különböznek a korábban megismert, hatályban lévő adókedvezményekétől.

A kedvezménnyel bármely társaság élhet, amely a hatálybalépést követően nyújt támogatást, függetlenül attól, hogy naptári üzleti éves, vagy eltérő üzleti éves adózóról van szó. A támogatást kizárólag az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak lehet nyújtani. Ennek a társaságnak a feladata a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezésére vonatkozó pályázat lebonyolítása, amely tehát már a társasági adóból is támogatható.

Amennyiben támogatunk bármely módon, az költségként jelenik meg a társaság könyveiben. Ennek eredményhatása, hogy a támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének 25%-a elismert költség, 75%-a viszont nem elismert költség, így azzal meg kell növelni a társasági adóalapot. Tehát a támogatás összegének egynegyede költségként elismert, így erre a részre adófizetési kötelezettség nem jelenik meg ez az adóalapra vonatkozó kedvezmény. A következő lépés az adókedvezmény maga, amely már a teljes támogatás összegéig igénybe vehető, ez szerepel a kapott támogatási igazoláson is. Az adott évben adományozott és visszaigazolt összeget hét adóév adójára lehet elosztani.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal szakértőinket, akik készséggel állnak rendelkezésére!