Utalványok áfa megítélése 2019-től

2018. június 13.

Felismerve azt a tényt, hogy az utalványok áfa szempontból történő megítélése kapcsán az egységes és egyértelmű szabályozás hiányzik, ezért – elkerülendő a következetlenségeket, a versenytorzulást, a kettős adóztatást vagy éppen az adóztatás elmaradását – az Európai Unió Tanácsa különleges jogalkotási eljárás keretében 2019-től módosítja az Áfa-irányelvet.
 
Az Áfa-irányelv kiegészül – többek között – a 30a. cikkel, amely az utalványokra vonatkozó fogalmi meghatározást tartalmazza, megkülönböztetve az egycélú illetve többcélú utalványt. A 30a. cikk értelmében:
 
„Ezen irányelv alkalmazásában:
1. utalvány: olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve rész-ellenértékeként kell elfogadni, és amely esetében magán az eszközön vagy a kapcsolódó dokumentációban – beleértve az eszköz általános szerződési feltételeit is – fel van tüntetve az igénybe vehető termékeknek, illetve szolgáltatásoknak vagy azok potenciális értékesítőinek/szolgáltatóinak a megnevezése;
2. egycélú utalvány: olyan utalvány, amelynek esetében az utalvány kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termékek, illetve szolgáltatások értékesítésének, illetve nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékek, illetve szolgáltatások után fizetendő héa összege;
3. többcélú utalvány: az egycélú utalványtól eltérő utalvány.”
 
Az utalványok adóügyi (áfa) megítélése kapcsán a jogszabály-módosítás értelmében 2019-től az alábbiak szerint kell eljárni:
Amennyiben már az egycélú utalvány kibocsátásakor teljes bizonyossággal megállapítható az ezért az utalványért igénybe vehető termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás áfa szempontból történő megítélése, akkor az áfát az egycélú utalvány minden egyes átengedésekor fel kell számítani, beleértve annak kibocsátását is. Azaz magának az utalványnak a kibocsátását illetőleg minden további átengedését gyakorlatilag úgy kell tekinteni, mintha az utalvány tárgyát képező termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása történne, azzal, hogy az egycélú utalvány ellenében járó termék tényleges átadása vagy a szolgáltatások tényleges nyújtása, vagyis magának az utalványnak a beváltása viszont nem tekintendő önálló ügyletnek.
Az előbbiekkel ellentétben ugyanakkor a többcélú utalványok esetében az adófizetési kötelezettség csak azok beváltásakor keletkezik, az ezt megelőző átengedés nem keletkeztet áfafizetési kötelezettséget.
 
A kiadott további értelmezések szerint a jogszabály-módosítás nem érinti azon eszközöket, amelyek árengedményre jogosítják a birtokosukat és nem termék vagy szolgáltatás igénybevételére. Nem vonatkozik továbbá a szabályozás azon helyzetekre, amikor a többcélú utalványokat a végső fogyasztó nem váltja be az érvényességi idő alatt, és a szóban forgó utalványért kapott ellenértéket az eladó megtartja. A magyarázat kitér továbbá arra az esetre is, hogy azon adóalany, aki az egycélú utalványt más nevében bocsátja ki vagy forgalmazza, az utalványért igénybe vehető termékértékesítés illetve szolgáltatásnyújtás teljesítésében nem vesz részt, és ha a kibocsátásért vagy forgalmazásáért külön ellenértékben részesül, úgy azt a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános szabályok szerint kell megítélni.
 
A jogszabály-módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések szerint a tagállamoknak legkésőbb 2018. december 31-éig el kell fogadniuk illetőleg ki kell hirdetniük azokat a rendelkezéseket, amelyek az irányelv-módosítást a hazai szabályozásba átültetik, azaz várhatóan az őszi adócsomagban az utalványokra vonatkozó szabályok is megjelennek majd.
 
Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!