Változnak a gépjárműadó-fizetés szabályai

A 2023. június 6-án benyújtott, A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló Törvényjavaslat alapján változnának a gépjárműadó-fizetés szabályai.

A Törvényjavaslat 6. melléklete alapján az Art. 3. mellékletének I. 8. pontja úgy módosulna, hogy az adózó a gépjárműadót az eddigiekhez képest a naptári évben nem félévente, két egyenlő részletben, hanem egy összegben, április hónap 15. napjáig lenne köteles megfizetni.

Ezzel párhuzamosan az Art. 199. §-ában foglalt, az automatikus részletfizetési kedvezményre vonatkozó rendelkezései is kiegészülnének, így a jövőben a természetes személy adózó erre irányuló kérelmére az adóhatóság a tárgyévben előírt éves gépjárműadó-fizetési kötelezettségre öthavi részletfizetést engedélyezhetne. A kérelmet a tárgyév június 30. napjáig kellene az adózóknak benyújtaniuk, amely határidő jogvesztőnek minősül. A Törvényjavaslatban foglalt indokolás szerint az ügyfelek érdekében a fellebbezés lehetőségét az Art. 199. §-a alapján hozott – kérelemnek helyt adó – döntésekkel szemben kizárja, tehát a részletfizetésről szóló határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

Az új szabályokat a 2024-es évben kell először alkalmazni.