Változnak a kiskereskedelmi adó szabályai a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmi tevékenységet végzőknél

A november 2-án kihirdetett új szabályok értelmében változnak a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmi tevékenységet (is) végzők kiskereskedelmi adómegállapítási szabályai.

A 2024-es évben kezdődő adóévben a kizárólag a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmi tevékenységük miatt az adó hatálya alá tartozó vállalkozások esetén az adót az alábbi adómértékek alkalmazásával kell megállapítani:

  • a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelemből származó adóévi nettó árbevételből keletkezett adóalaprész 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
  • a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelemből származó adóévi nettó árbevételből keletkezett adóalaprész 500 millió forintot meghaladó része után 3 százalék.

Amennyiben az adott társaság a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmi tevékenység mellett egyéb más tevékenysége miatt is a kiskereskedelmi adó hatálya alá tartozik, úgy esetében az adó megállapítása két lépésben történik.

1. Az érintett adóalanynak egyrészt a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmi tevékenységből származó adóévi adóköteles nettó árbevételből keletkezett adóalaprész után a fentiek szerinti adómértékekkel (0%,3%) kell meghatároznia az adó(rész) összegét.

2. Emellett ki kell számítania a teljes adóalap (azaz a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmi tevékenységből származó adóköteles adóévi nettó árbevétel, illetve minden más, adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel) után az Extraprofitadó rendelet 21. § (3) bekezdése szerinti adómértékek alkalmazásával is az adó összegét. Ezen utóbbi adó összegét a továbbiakban meg kell szoroznia a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem nélküli, adóalapot képező nettó árbevétel és a teljes (azaz a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelemből származó adóévi nettó árbevételt is magába foglaló) adóalapot képező nettó árbevétel hányadosával.  

Az érintett adóalanyok esetében a teljes adóterhelés a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelemből származó adóévi adóköteles nettó árbevételre megállapított adóteher és az előbbiek szerinti arányosítás alkalmazásával megállapított adóteher összege. 

Az eltérő üzleti évesek esetén pedig külön figyelmet kell fordítani arra is, hogy az új szabályokat mikortól kell alkalmazniuk.