Változó civil eljárás: egyszerűsítés és szigorítás

2017. március 29.

2017. március 1-én lépett hatályba a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló jogszabály jelentős módosítása.
 
A módosítás célja, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatos bírósági eljárásokat egyszerűsítse és gyorsítsa:

- Ezentúl sportegyesületek esetében is lehetőség lesz egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásra. 

- Egyszerűsített nyilvántartásba vételnél a jogszabályban meghatározott eljárási határidő túllépése esetén automatikusan, a törvény erejénél fogva megtörténik a civil szervezet nyilvántartásba vétele.

- Nyilvántartásba vételi, a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzések ellen megszűnik a fellebbezési jog (így a korábbi szabályoktól eltérőn az ügyészség sem élhet fellebbezéssel).

- Egyszerűsödnek a hiánypótlás szabályai, a bíróság egy alkalommal hívhatja fel a szervezeteket hiánypótlásra, és köteles a végzésében minden hiányosságot megjelölni.

Szigorítást is hoz a módosítás: Amennyiben a civil szervezet nem nyújtja be a változásbejegyzési kérelmet a jogszabályban meghatározott 60 napon belül, úgy a bíróság 10.000 forinttól 900.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót.
 
Fontos hír még a civil szervezet részére, hogy csak a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.

Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!