Változott az ügyvédek ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettsége

2017. augusztus 09.

2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, amely az ügyvédek ügyfelekre vonatkozó bejelentési kötelezettségeiben számos lényeges változtatást vezetett be.
 
Az ügyvédek továbbra is kötelesek az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni, amennyiben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzik, vagy a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben fejtik ki ügyvédi tevékenységüket:

  • Gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő részesedés tulajdonának átruházása, valamint ingatlan tulajdonának átruházása. Fontos változás, hogy az új törvény a tulajdonjog átruházását rögzíti, ezáltal a csere- és ajándékozási szerződések esetében is fennáll az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség.
  • Gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése.
  • Bizalmi vagyonkezelés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat.
  • Ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása.

További változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy fenti esetekben az ügyfél-átvilágítási kötelezettség alól már nincs mentesülési lehetőség.
 
Kivételt képez, és az ügyvédnek nincs bejelentési- és a pénzügyi információs egység megkeresésére vonatkozó válaszadási kötelezettsége, ha

  • a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény büntetőeljárásban történő védelem, illetve bíróság előtti képviselet – ide nem értve a cégbírósági eljárási képviseletet – előkészítése, ellátása során, vagy ellátását követően jutott tudomására, vagy
  • a képviselet, védelem ellátásának, illetve az eljárás megindításának a szükségességével összefüggésben végzett jogi tanácsadás során vált ismertté számára.

A bejelentési kötelezettség, valamint a pénzügyi információs egység megkeresésének a teljesítése továbbra sem tekinthető az ügyvédi titoktartási kötelezettség megsértésének.
 
Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!