Várható változások a személyi jövedelemadóban

A június végén benyújtott törvényjavaslat értelmében kiegészülne az Szja törvény összevont adóalap megállapításához elszámolható költségekről szóló 3. számú mellékletének II. pontja. Így az igazolás nélkül költségként elszámolható tételek a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben (Rendelet) meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma értékén túl az alábbiakkal bővülnének:  

  • a tölthető hibrid járművek használata esetén a járműbe beépített belső égésű motor hengerűrtartalma alapján a Rendelet szerint meghatározható üzemanyag-fogyasztási norma 70 százaléka
  • a tisztán elektromos meghajtású járművek használata esetén 3 liter/100 km ESZ 95 ólmozatlan motorbenzinnek az állami adó és vámhatóság által közzétett árával meghatározott összege.

Fentiek értelmében az üzemanyag-elszámolása a hibrid járművek esetén a járműbe beépített belső égésű motor hengerűrtartalmától függne, míg az elektromos járművek esetében az adóhatóság által rendszeresen publikált benzinártól.

Kiegészülne továbbá az Szja törvény járművek költsége fejezete is (mind az összevont adóalap megállapításához elszámolható költségek, mind a vállalkozói költségek esetében). A módosítás értelmében üzemanyag-felhasználás alatt a továbbiakban az alábbi jogcímeken számolható el összeg:

  • az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár
  • a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás
  • tölthető hibrid jármű használata esetén – igazolás nélkül elszámolható mérték helyett – a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás és az elektromos töltés számlával igazolt költsége
  • elektromos autók esetében – igazolás nélkül elszámolható mérték helyett –  csak az elektromos töltés számlával igazolt költsége

azzal az eddig is érvényben lévő kitétellel, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség – ide nem értve az elektromos töltést – nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyagfogyasztási normával számított mennyiség.