2017. évi adóváltozások: az ÁFA

2016. november 29.

Az alábbiakban címszavakban foglaljuk össze a 2017-es adóváltozásokat az általános forgalmi adót érintően:
 
1) Alanyi adómentesség értékhatára 6 millióról 8 millióra emelkedik, fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ezen emelés nincs összhangban a KATÁra vonatkozó értékhatárral, amely 2017-től 12 millió forint lesz.
 
2) Hatályba lépnek a már kihirdetett áfa törvény mellékletében eszközölt módosulások, azaz:

  • 5%-os adókulcs fog vonatkozni a baromfihúsra, a madártojásra és a tejre;
  • 18%-os adókulcs alá fog esni
    • az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom,
    • és az internet-hozzáférési szolgáltatás;
  • hulladékkereskedelemre vonatkozó fordított adózás alá fog esni a vanádiumhulladék- krómhulladék, és ezek törmelékeinek értékesítése.

Az étkezőhelyi vendéglátással kapcsolatban további hivatalos jogszabály-magyarázat várható, tekintve azt, hogy a törvény nem rendezi egyértelműen, hogy mi minősül “helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalomnak”, mit is jelent a „helyben készítettség” előírása, illetve kérdéses az is, hogy a felszolgálási díj, borravaló milyen áfa megítélés alá fog esni. Az internet-hozzáférési szolgáltatás fogalmát a jogszabály pontosan meghatározza, itt viszont az adókulcs-módosulás hatályba lépése vet fel érdekes kérdéseket, hiszen ezen szolgáltatások ellenértékét általában időszakos elszámolású ügyletben érvényesítik (itt mind a vonatkozási időszaknak, mind a fizetési esedékességnek, mind pedig a számlakibocsátásnak 2016. december 31-ét követően kell megtörténnie). Ugyanakkor kérdéses, hogyan kezelendő ha az internet-hozzáférési szolgáltatás más időszara vonatkozó szolgáltatáshoz (például telefonszolgáltatáshoz) kapcsolódóan kerül kiszámlázásra.
 
3) A számlázással kapcsolatban az alábbi szabályokat érdemes megemlíteni:

A számlák kiállításánál már nem az 1 millió forint áthárított adó felett, hanem 100,000 forint áfa áthárítása esetén lesz kötelezően feltüntetendő adat a szolgáltatást megrendelő / terméket beszerző adóalany adószámának első nyolc számjegye. A jogszabály rögzíti, hogy a 2016-ban kiállított számlák befogadhatók akkor is, ha ezt az adatot még nem tartalmazzák.

Az online számlázórendszerekkel kapcsolatos részletszabályok kihirdetésére a jövőben kell számítani.

Az online pénztárgépet kötelezően alkalmazó tevékenységek köre kiegészül többek között például a gépjármű-javítási, karbantartási, gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi szolgáltatást végzőkre. Ezen adóalanyok ugyanakkor továbbra is mentesülnek az online kasszák alkalmazási követelménye alól, ha minden esetben számlát állítanak ki, ekkor viszont meghatározott szabályok szerint adatszolgáltatási kötelezettséggel kell számolni.

4) Fontos változás az ingatlanokkal kapcsolatosan az, hogy 2017. január 1-jétől hatályba lép a 1042/2013/EU végrehajtási rendeletének a Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendeletét módosító szabályozása. A Rendelet egyrészt rögzíti az ingatlanok fogalmát  illetve pontosítja, hogy mely szolgáltatások tartoznak az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások köré, és részletesen listázza, hogy mely szolgáltatásokat nem kell ingatlanhoz kapcsolódónak tekintetni. A szabályozás külön tagállami implementáció nélkül közvetlenül és kötelezően alkalmazandó.
 
Személyre szabott további információért keresse bizalommal az Ecovis Tax Solution szakértőit, akik készséggel állnak rendelkezésére!