Alapelvek az új ingatlan-nyilvántartási törvényben: a nyilvánosság elve

A 2024. február 1-jén hatályba lépő új ingatlan-nyilvántartási törvényt (új Inytv.) elemző, Dr. Zalavári György ügyvéd által készített blogcikksorozatunk ezen eljárás során alkalmazott, a törvényben meghatározott alapelveket is sorra veszi. 
Az alapelvek nem ismeretlen fogalmak; ezek az anyagi és eljárásjogi természetű általános rendelkezések a korábbi szabályozásban is jelen voltak. A Ptk. Negyedik rész X. címe ezeket már tartalmazza. Fontos, hogy az új Inytv. hatálybalépésekor a Ptk. ezen rendelkezései módosulni fognak, az új Inytv. tartalmazza majd a részletesebb előírásokat.
Ebben a cikkben elsőként a nyilvánosság elvével foglalkozunk. Ennek alapvetése, hogy az ingatlan-nyilvántartás – a törvényben meghatározott, az adatvédelmi előírásokra tekintettel megalkotott kivételekkel – nyilvános. 

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Új szabályként és új korlátként jelentkezik, hogy a természetes személy névadata, születési éve és lakcíme a lekérdező azonosítása és a cél megjelölése mellett ismerhető meg.
További személyazonosító adat, állampolgárság csak törvényes célból és törvényben meghatározott személyek számára ismerhető meg. Az okiratok tartalma akkor ismerhető meg, ha a jogosultak és a kötelezettek hozzájárultak, vagy ha ez jog érvényesítéséhez, illetve jogszabály alapján vagy hatósági kötelezés teljesítéséhez szükséges. A jogosultak hozzájárulása kiemelt szerephez jut a személyes adataik mások által történő megismerése összefüggésében. Az adatok megismerésénél mindenképpen vizsgálni kell majd annak célját, és ezen célnak jogszerűnek, indokoltnak és szükségesnek kell lennie.
Az is kijelenthető, hogy a korábbi jogszabály előírásainál az új rendszer nyilvánossága korlátozottabb, mivel megjelennek az adatvédelem aspektusai. Így az okiratok tartalma vagy a különleges személyes adatok nem lesznek automatikusan elérhetőek. Például szokatlan lesz a joggyakorlók számára az, hogy a tulajdoni lapon már nem lesz megtalálható a születési év, ami egyes esetekben megnehezítheti a tulajdonos beazonosítását, hogyha a családi és keresztnév alapján önmagában ezt nem tudjuk majd minden bizonytalanságot kizáróan megtenni.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023
Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai
Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!
Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével
Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

Az új törvény kifejezésre juttatta, hogy az ingatlan-nyilvántartás mint adatbázis védelme is lényeges a törvényalkotó számára. Az új szabályozással egyértelművé tették, hogy alternatív szolgáltatók, üzleti alapon nem lesznek jogosultak innen információkat gyűjteni, és például a tulajdoni lapok adatait továbbértékesíteni.
The post A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023 appeared first on Jogadó Blog.