Amit most éppen megvalósítunk, az nem csak egy ember víziója

Az Ecovis Hungary Legal irodavezető partnere, dr. Jean Kornél osztja meg véleményét a július 1-én lezárult tulajdonosi átalakulás hátteréről, az új működési modellről és az ügyvédi munka jövőképéről.

Frissen kinevezett irodavezető partnerként készült már dr. Jean Kornéllal egy interjú 2019-ben, melyben - a személyes bemutatkozása mellett - felvázolta elképzeléseit ügyvédi irodájuk, az Ecovis Hungary Legal jövőbeni karakteréről és szakmai céljairól is. Most éppen lezárult a tulajdonosi kör átalakulása, és a korábbi működési modell is módosult. Irodavezetőként pedig változatlanul meghatározó szerepet tölt be.

Mi vezetett a tulajdonosi átalakuláshoz?

Az elmúlt két évben egyre fokozottabban jelentkezett a generációváltás igénye a tulajdonosi kör részéről. Ennek köszönhetően jelentős átalakuláson mentünk keresztül, miközben a piac felé természetesen változatlan minőségben nyújtottuk valamennyi jogi szolgáltatásunkat.

Visszatekintve erre az életünkben igencsak intenzívnek nevezhető időszakra, így utólag azt kell mondanom, szinte törvényszerű és mindenképpen bölcs volt az iroda alapítójának az a döntése, hogy kiválik az ügyvédi irodából, és átadja a tulajdonosi részesedését a többi partnernek. Megérett már a helyzet arra, hogy ők is nagyobb tulajdonosi szerepet és ezzel nagyobb felelősséget vállaljanak az iroda életében. Az átalakulás időszaka során be is bizonyosodott számomra, hogy ez egy szükséges és jó döntés volt, minden érintett részéről.

Az alapító távozásról szóló döntése ugyanakkor emberileg nyilván nem volt könnyű. A szakmai kapcsolat és a jó viszony természetesen megmarad és bízom benne, hogy a jövőben is számos alkalom adódik majd a szakmai együttműködésre.

Mit vár az tulajdonos partnerektől – hisz eddig is kollégák voltak, együtt dolgoztak az ügyvédi iroda sikeréért?

Nem is annyira helyes megfogalmazás az, hogy mit várok, hiszen amit most éppen megvalósítunk – én legalábbis ezt szeretném hinni – nem egy ember víziója.

A korábbi működési modellünkben a további tulajdonosok kisebb tulajdonrészekkel rendelkeztek és profitcenterekként üzemeltették az irányításukkal működő munkacsoportjaikat. A részesedésük növelésével szükségszerűen új kihívások jelentek meg. A tulajdonosi szerepvállalás erősödése jócskán fokozta az eddig is meglévő felelősségtudatukat.

Az iroda működtetésébe, a rendszer fejlesztésébe még az eddigieknél is sokkal több energiát kell fektetni. Rengeteg katarzis élmény ért bennünket már a kiválás, és a működési alapelveink megreformálásának az időszakában is. Ha lehet ilyet mondani, egy még szorosabb kapcsolat, összeforrottabb tulajdonosi közösség van kialakulóban közöttünk.  Vannak persze kisebb-nagyobb viták is, de kifejezetten hasznosnak és építő jellegűnek tartom, hogy néha egészen eltérő véleményünk van egy-egy kérdésben és ebből kell a békés meggyőzés útján elérjük a közös nevezőt és a szinergiát.

Mit tekint az elértekből a személyes sikerének, és egyáltalán mennyire tartja fontosnak az egyéni kezdeményezéseket?

Egy ilyen bonyolult szervezeti átalakítás elsősorban nem az egyénről, illetve a személyes sikerekről szól. Én az elért eredményeket feltétlen közös sikernek tekintem, hozzátéve, hogy még messze nem vagyunk az út végénél!

Személyes sikerként abban bízom és reménykedem, hogy talán ebben az emberileg egyáltalán nem könnyű időszakban sikerült megmutatnom a kollégáim számára valamit abból, amit én vezetőként erénynek tartok és amit képviselni szeretnék, amíg én irányíthatom az Iroda tevékenységét. Számomra ez teszi, teheti hitelessé azt a rendszert, aminek a felépítésén közösen fáradozunk a kollégáimmal.

Mi valósult meg az elmúlt majd 2 évben az irodavezetői tervekből? És merre viszi ezt tovább a megújulás?

Feltett szándékom volt a tulajdonosi szinttől kiindulva egy olyan működési- és karrierstruktúra kialakítása, amely részben a most nagyobb tulajdonrészt szerzett, korábbi partnerek számára is biztosítja az érdemeik szerinti előrelépést. Ugyanakkor tulajdonostársaimmal egyetemben hiszem és vallom, hogy a jövő generációját jelentő, fiatalabb jogász kollégák számára is lehetőséget kell teremteni érdemeik elismeréséül a képességeikhez és teljesítményükhöz jobban igazodó javadalmazási rendszer bevezetésére, illetve későbbiekben az Ecovis Hungary Legal partneri köréhez történő csatlakozásra is.

Jól bevált intézményünk az ECOM, az iroda munkavállalóiból álló érdekképviseleti szerv. A lényegen nem változtatva, jobban be szeretnénk vonni az ECOM-on keresztül a kollégáinkat az irodánk szervezetét érintő változások, vagy az iroda által kínált szakmai és egyéb, az ügyvédként való kiteljesedést elősegítő lehetőségek alakításába.

Az „alapkő-letétel” megtörtént, és már jó úton haladunk a küszöbön álló, további változások kidolgozásában is. Korábban is az volt az egyik fő erősségünk, hogy mindig időben és megfelelő módon ismertük fel és tudtunk reagálni a piac és a HR környezet alakulására, ez most sem lesz másként!

Milyen cégkultúrát és munkastílust talál az Ecovis irodájában egy új fiatal kolléga? Milyen elvárásokkal szembesül, aki csapattag szeretne lenni?

Mindig is azt szerettem egy közösségben, hogy minél nagyobb, annál különbözőbb és színesebb. Ez nálunk sincs másként, a klasszikus polgári jogtól a közigazgatási jogon és a követeléskezelésen át egészen speciális szakterületekig (pl. közbeszerzés, bányászat, hulladékgazdálkodás, adatvédelem) a jog számtalan területén végezzük a szakmai tevékenységünket, így igazán változatos kihívásokat tartogat az érdeklődő kollégák számára a munkaszervezetünk.  Maguk a munkacsoportjainkat vezető partner kollégák is markánsan eltérő stílust képviselnek, így egyrészt sokféle embertípus megtalálhatja a helyét nálunk, másrészt, ha szükséges, a szervezeten belüli átjárás lehetősége is biztosított. A legnagyobb elvárás nálunk a szakmaiság, amely kéz a kézben jár a csapatmunkára való alkalmassággal. Az ügyfeleink és maga a jogász szakma már számos alkalommal visszaigazolta számunkra az eddigiek során is, hogy az Ecovis egy olyan szakmai műhely, ahol a jog iránt érdeklődő szakemberek széles és biztos tudásbázist tudnak szerezni.

Az Ecovis egy nemzetközi tanácsadó hálózat, nem ritka a határokon átnyúló szakmai együttműködés és egyes projektekben, azok komplexitásánál fogva lehetőség van a hálózat adózási, pénzügyi szakembereivel való együttműködésre is. A tudás és a jogászi tapasztalatok megszerzésén túl rendkívül hasznos dolog, ha a kollégák az üzleti élet működésének összetettségébe is betekintést nyerhetnek és tapasztalatot szerezhetnek. Ez az ügyvédi hivatás magas szintű ellátása szempontjából elengedhetetlen fejlődési lépcső.

Mire számíthatnak ügyfeleik a továbbiakban? Az egyre látványosabb standardizálás, ugyanakkor az egyedi megoldások iránti fokozódó igény hogyan alakítja az ügyvédi munkájukat?

Folytatva az előző gondolatot, hiába a standardizálás, olyan ügyvédre, aki a jogszabályok ismeretén túl tisztában van az üzleti élet alapvető sajátosságaival, a vezetői döntések meghozatalának összetettségével, mindig szükség lesz. És nincs két egyforma eset, mindig tudunk újat mondani. Egy dinamikusan változó világban élünk, ahol a jogi környezet is folyamatosan mozgásban van. Ha nem adjuk fel, kitartóak vagyunk a tanulásban és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálásában, optimális, testre szabott megoldásokat tudunk továbbra is kínálni az ügyfelek részére, akik ezért egyébként tapasztalataim szerint nagyon hálásak is.

Mennyire szólt közbe a koronavírus járvány az Ecovis életébe? Visszatekintve az elmúlt időszakra, érzékelhető hosszabb távon meghatározó változás?

Természetesen a jogi szektort sem kerülhette el a koronavírus hatása. Összességében a piaci részesedésünket ugyan nem érintette jelentős mértékben hátrányosan, ugyanakkor sokat változott például a kiszolgálandó ügyfelek köre, a válság nem azonos mértékben érintette ugyanis az egyes üzleti szektorokat.

Nagy öröm számomra, hogy a járványidőszak alatt nem volt szükség a munkatársi létszám vagy a fizetés csökkentésére, meg tudtuk tartani a teljes értékű munkahelyeket.

A vírussal szembeni védtelenség sok nehéz HR szituációt eredményezett azért az elmúlt másfél évben. A közvetlen emberi tragédia szerencsére elkerült bennünket, ugyanakkor szeretteink, családtagjaink nem mindig voltak ilyen szerencsések. Ehhez sohasem lehet hozzászokni!

A munkavégzés szabályai is megváltoztak, nagyobb szerepet kapott például a home office intézménye. Ugyanakkor személyes hitvallásom, hogy az ügyvédi tevékenységet, annak bizalmi jellegére tekintettel nem lehet egy az egyben személytelen távmunkával helyettesíteni. És a ránk annyira jellemző mentorálást is nyilván hatékonyabban lehet irodai környezetben végezni.

Ahogy minden válság, a gyengéket tovább gyengíti a COVID is, míg az erőseket megacélozza. Igyekszünk tanulni ebből a nehézségből és a megszerzett tapasztalatokat minél jobban beépíteni a megújuló szabályrendszerünkbe.

Milyennek értékeli az ügyvédi szolgáltatások piacát, és hol látja ezen a piacon az Ecovis helyét?

Véleményem szerint alapvetően nem sok minden változott. Azok az ügyvédi irodák, amelyekkel mi a mindennapok során versenyben állunk, a veszélyhelyzet ellenére továbbra is jelentősen leterheltek. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy mennyire nincs kellő mértékben megbecsülve anyagi értelemben még mindig a szaktudás és tapasztalat, amelyet ezek a szolgáltatók nyújtanak.

Vannak elképzeléseink az irodai szervezet megújításán túl is az üzleti sikeresség növelésére, de ezeket persze nem szeretném kiadni. Aki érdeklődéssel követi a közösségünk sorsának az alakulását, annak tartogatunk még néhány meglepetést…

Mely területeken tud az Ecovis eredményeihez a leginkább hozzájárulni a saját képességeivel és szaktudásával?

Azt gondolom amellett, hogy a szakmai kihívásoknak is változatlanul meg kell felelni, most leginkább a szervezetépítési, üzletfejlesztési képességeimet kell kamatoztatni és természetesen tovább is kell fejlődni ezen a téren.

A szakmai bakancslistáját tekintve milyen személyes tervei vannak még?

Nagyon szeretnék két dolgot: mint minden fontos dolog az életben, nekem az üzlet is személyes. Ezért szeretném azt bebizonyítani a magam és mások számára, hogy képesek vagyunk az Ecovis zászlaját fenntartani és még magasabbra emelni.

A másik titkos vágyam, hogy szakmailag aktív korban élhessem meg, hogy a fiam, aki jogásznak tanul, hogyan növi ki magát valódi szakemberré. Igazi jutalomjáték lenne számomra, ha azt a rengeteg felhalmozódott tapasztalatot, amit a pályám során szereztem, legalább részben, akár mint kerülendő példát is, de átadhassam neki, nem elvéve természetesen a személyes terét. És hát ki tudja, van nekem egy nagyon okos és céltudatos lányom is, hátha… De csak viccelek, a lényeg, hogy minden számomra fontos ember azt csinálhassa, amit igazán szeretne és abban teljesedhessen ki!

A tulajdonostársak szakmai céljai, személyisége és közösségi értékrendje sok szempontból formálja az ügyvédi iroda jövőjét. Őket is megszólaltatjuk hamarosan egy kapcsolódó körinterjúban.