Trust Blog - bizalmi vagyonkezelés

 

2018. június 22.
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy néhány hete megjelent az Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos és Sándor István szerzőtársaimmal közösen írt, először 2014-ben kiadott kézikönyvünk második kiadása. Az új, bővített és aktualizált kiadásban az elmúlt három év jogszabályváltozásai és szakmai tapasztalatai kerültek feldolgozásra. A könyv nem csak a bizalmi vagyonkezelés nemzetközi és... »

2018. június 13.
Az elkövetkező néhány bejegyzés a bizalmi vagyonkezelés (bvk.) formáira, személyi és tárgyi feltételeire, valamint a vagyonkezelő kötelezettségeire vonatkozó legfontosabb tudnivalókról fog szólni. A bvk. formái A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (a továbbiakban: Bvktv.) a bvk-nak két lehetséges formáját szabályozza. Ebből mindenekelőtt az... »

2018. március 20.
A legutóbb ígértem egy kis lazítást, mielőtt belevágunk egy újabb nagy részbe. Gondolkodtam, hogy milyen humoros, ugyanakkor tanulságos történettel álljak elő, míg rá nem jöttem, hogy mindig az ember saját sztorijai a legjobbak, mert azokat résztvevőként éli meg. Bejelentkezik hozzám egy a 60-as éveinek vége felé járó érdeklődő, de már a telefonhívásából lehet érezni, hogy az a fajta, aki... »

2018. február 26.
Most, hogy már tudjuk, hogy „mit” és „miért”, nézzük meg azt, hogy „hogyan”. Hogyan? – azaz, miként lehetséges a vagyonrendelés?   I. A legtipikusabb módja a vagyonrendelésnek a szerződés, amely két személy, a vagyonrendelő és a vagyonkezelő között jön létre. A Ptk. alapvetően diszpozitív (megengedő) szabályai miatt a szerződés tartalmát a felek szabadon határozhatják meg.[1]  ... »

2018. február 15.
Szóval, miért is jó az a vagyonrendelés? Mint arra, a legutolsó bejegyzésem végén már utaltam, most a szokásosnál egy kicsit hosszabb leszek. Miért? – azaz, mi a vagyonrendelő motivációja és szándéka a vagyonrendeléssel? Korábban már írtam valahol, hogy a bvk-nak csak az emberi képzelet szab határt, ami azt jelenti, hogy a vagyonrendelési szándékot számtalan akarat és szempont motiválhatja... »

2018. február 01.
Idestova öt hónapja nem jelentkeztem! Ennek oka a sok munka (hál’ istennek pörög a bolt), egy kevéske szabadság és persze némi lustaság. De most ismét a szeren és nyomjuk tovább a témát ezerrel. Még tavaly nyár végén úgy búcsúztam, hogy legközelebb a vagyonrendelés témáját járjuk körbe. Hát, hadd szóljon! Mint annyi minden másnál itt is a három alapkérdést kell tudnunk megválaszolni: mit,... »

2017. augusztus 17.
Most, hogy az alapfogalmakon már túl vagyunk és megismertük a bizalmi vagyonkezelés (bvk.) szereplőit is, a további tételes ismeretek elsajátítása előtt, ismerkedjünk meg a bvk-val szembeni legtipikusabb averziókkal. „Nem bízok én senki másban, sokszor még magamban sem” – mondta nekem egy olyan ismerősöm, aki a mai napig is egy olyan „offshore” struktúrában tartja nem kis vagyonát, amely... »

2017. július 20.
Ha a vagyonrendelő „az ügy ura” (lsd. 4. sz. bejegyzés), a vagyonkezelő „az ügy motorja” (lsd. 5. sz. bejegyzés), a kedvezményezett „az ügy értelme” (lsd. 6. sz. bejegyzés), akkor a protektor „az ügy felügyelője”. A protektor, a kedvezményezetthez hasonlóan, nem alanya (részese) a bizalmi vagyonkezelési (bvk.) szerződésnek. Ő egyértelműen és kizárólag a vagyonrendelő „embere”, az ő megbízásából... »

2017. június 21.
Az öröklési szabályok nagyon egyértelműnek tűnnek, és azt sugallják, hogy a tragikus esemény bekövetkeztekor minden megy, mint a karikacsapás. A Ptk. úgy rendelkezik, hogy „az ember halálával hagyatéka, mint egész száll az örökösre”.  Majd, közel kilencven szakasszal később azt is mondja, hogy „az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg”. Ebből a két... »

2017. június 14.
Ha a vagyonrendelő „az ügy ura” (lásd 4. sz. bejegyzés), a vagyonkezelő „az ügy motorja” (lásd 5. sz. bejegyzés), akkor a kedvezményezett „az ügy értelme”. A bizalmi vagyonkezelés (bvk.) során minden róla szól, őmiatta, az ő érdekében és az ő javára történik, noha ő maga nem is szerződő fél, sőt lehet, hogy még csak nem is tud a saját kedvezményezetti pozíciójáról. Hovatovább... »