Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban

A bizonyítás lefolytatására a polgári perrendtartás szabályai szerint az érdemi tárgyalási szakban kerül sor, azonban szükséges esetben lehetőség van egyes bizonyítási cselekmények korábbi lefolytatására is; így a perindítás előtt, illetve a perindítást követően a keresetlevél perfelvételre alkalmasságától kezdődően is, előzetes bizonyítási eljárásként.
Előzetes bizonyítás iránti kérelmet a közjegyző előtt is elő lehet terjeszteni – cikkünk most erre az előzetes bizonyítási lehetőségre koncentrál.
A különbség a bíróság és a közjegyző előtti előzetes bizonyítási eljárás között az, hogy a közjegyző előtti megindításra akkor is lehetőség van, ha a kérelmezőnek a bizonyíték beszerzéséhez – különösen jelentős tény vagy állapot megállapításhoz – jogi érdeke fűződik. Közjegyző előtti eljárásban szakértő kirendelésének egy másik módja a közjegyző előtti nemperes eljárás keretében áll fenn.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Közjegyző előtti előzetes bizonyítás
Az érdekelt fél a per megindítása előtt vagy annak folyamatban léte alatt (a keresetlevél perfelvételre alkalmasságától kezdődően) kérheti az előzetes bizonyítás lefolytatását a közjegyzőnél, amennyiben

 • a bizonyítás a per folyamán, illetve annak későbbi szakaszában nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy jelentős nehézséggel járna,
 • a bizonyítás előzetes lefolytatása a per elkerülését, illetve észszerű időn belül történő befejezését elősegíti,
 • a bizonyítás előzetes lefolytatását jogszabály megengedi,

ha a kérelmezőnek bizonyíték beszerzéséhez (tény vagy állapot megállapításához) jogi érdeke fűződik.
Az eljárást a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes közjegyző előtt kell megindítani. A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a kérelmező nevét, lakóhelyét,
 • a rövid tényállást,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntető eljárás nincs folyamatban,
 • a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat,
 • azokat a körülményeket, amelyek alapján előzetes bizonyításnak van helye,
 • az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet,
 • a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét,
 • azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,
 • az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.

Az ellenérdekű fél megjelölésének mellőzésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a bizonyítást arra hivatkozással kérik, hogy a kérelmezőnek jogi érdeke fűződik a bizonyíték beszerzéséhez
A közjegyző mellőzi az ellenérdekű fél meghallgatását, illetve írásbeli nyilatkozatra való felhívását, ha a kérelmező valószínűsítése szerint az veszélyeztetné az előzetes bizonyítás lefolytatásának eredményességét. Ebben az esetben azt legkésőbb az előzetes bizonyítás foganatosításának megkezdésekor közli az ellenérdekű féllel. A közlés akadályba ütközése nem befolyásolja az előzetes bizonyítás menetét.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)
Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.
Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa

Megrendelés ITT>>

A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli. A kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a közjegyző az első végzésében megállapítja a közjegyzői munkadíjat, a költségtérítés összegét és a szakértői díj fedezésére előreláthatóan szükséges összeget, amelyet bizalmi őrzésbe kell helyezni. Ennek elmaradása esetén a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti.
A szakértő a szakértői véleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles elkészíteni, ez egy alkalommal a szakértő kérelmére legfeljebb 30 napra meghosszabbítható.
Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői nemperes eljárásban
Abban az esetben kérhető, amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.
Fontos megjegyezni, hogy ezt az eljárást is akkor lehet indítványozni, ha a kérelmező által vagy ellene indított más bírsági eljárás, büntetőeljárás nincs folyamatban.
A közjegyző illetékességére tekintettel ugyanaz a szabály az irányadó, tehát a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti közjegyzőnél lehet az eljárás megindítani. A kérelemnek a következő tartalmi elemekkel kell rendelkeznie:

 • a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye),
 • az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelem,
 • rövid tényállás,
 • a kérelem előterjesztésének indokai, azok a körülmények, amelyek alapján igazságügyi szakértő kirendelésének van helye,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntetőeljárás nincs folyamatban,
 • a szakértői vizsgálat tárgya és annak helye,
 • azok a kérdések, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,
 • az illetékes közjegyző megjelölése és a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatok.

Ellenfél megjelölése nem szükséges.
A szakértő személyéről a közjegyző a fél meghallgatása nélkül dönt, a fél nem élhet fellebbezéssel a szakértői bizonyítást elrendelő végzés vagy a szakértő kirendelő végzéssel szemben.
 
The post Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024 appeared first on Jogadó Blog.