Újra módosult a hulladéktörvény

A téma iránt érdeklődő olvasók bizonyára tudják, hogy hamarosan a MOL érdekeltségi körébe tartozó koncessziós társaság veszi át az Állam hulladékgazdálkodási feladatait. Ebből következően több módosítás történt a hulladéktörvényben, amelyek egy része már 2023. január 1-jén hatályba lépett, egy része pedig 2023. július 1-jén lép hatályba. A jelen bejegyzésben ismertetünk néhány fontosabb módosítást.
A módosítás értelemszerűen érinti a hulladékbirtokosok kötelezettségeit.
A hulladékbirtokosok kötelezettségei körében meg kell különböztetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső és az ezen fogalmak hatálya alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeket.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az egyes résztevékenységek körébe eső hulladék kezeléséről
(i) a koncessziós társaságnak történő átadás,
(ii) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,
(ii) a hulladék fenti pontokban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,
(iv) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy
(v) – koncessziós szerződés megkötésének hiányában – az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás útján kell gondoskodni.
Az egyes résztevékenységek körébe nem tartozó hulladék kezeléséről nagyrészt a korábbi módokon kell gondolkodni azzal, hogy a közszolgáltatónak történő átadás lehetősége értelemszerűen megszűnik.
Ha nem az ingatlan tulajdonosa az ingatlanhasználó, az ingatlan tulajdonosa a Koordináló szerv vagy a koncessziós társaság felhívására az ingatlanhasználó személyéről tájékoztatást kell, hogy adjon. A tájékoztatás kiterjed az ingatlanhasználat tényének igazolására és az ingatlanhasználó személyének beazonosítására.
Változott továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási bírság mellett a hulladék elszállíttatásának a végrehajtási eljárásban felmerült költsége is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és így érvényesíthető.
Az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatosan a teljesítési határidő 15 napról 30 napra módosult, illetve változtak a teljesítés igazolásának szabályai.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023
Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai
Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!
Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével
Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

Az elszállítás igazolása körében a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes területi szervénél az átvevő által az illetékes miniszter rendeletében meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratok vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szállítási lap, illetve bizonylat átadása szükséges. Az igazolás egy példányát az átvevő az átadással egyidejűleg a kötelezett részére át kell, hogy adja.
The post A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023 appeared first on Jogadó Blog.