Végrehajtási költség = felszámolási költség?

Hogyan jut a pénzéhez a végrehajtó, ha az előtte folyamatban lévő ügy adósa felszámolás alá kerül? Jelen cikkünkben ennek egyik lehetséges alternatíváját mutatjuk be.
A végrehajtás és a felszámolás viszonya
A gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések érvényesítésének leggyakrabban előforduló formái a végrehajtási eljárás, illetve a felszámolási eljárás. Ezen eljárások közül a felszámolás elsőbbséget élvez, ugyanis a csődtörvény akként rendelkezik, hogy az adós társasággal szemben a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak meg kell szüntetnie.
Végrehajtási költségek
Senkinek nem mondunk újat azzal, hogy a végrehajtó a végrehajtás foganatosításáért díjat számol fel. Ez a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló rendelet alapján munkadíjból, költségátalányból, készkiadásból és behajtási jutalékból tevődik össze és nemritkán hét számjegyű is lehet. Ezek egy része a végrehajtás során megtérülhet, előfordulhat azonban, hogy a felszámolás elrendelése következtében megszüntetett végrehajtásban kielégítetlen végrehajtási költségek is fennmaradtak.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL
Benne kiemelt témánk: Szakmai információk a vészhelyzet intézkedéseiről
További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A végrehajtó mint hitelező
A csődtörvény alapján az adóssal szemben fennálló követeléseket be kell jelenteni a felszámolónak, aki azokat kategóriákba sorolja és nyilvántartásba veszi. A bejelentéssel egyidejűleg a hitelező ún. regisztrációs díjat köteles fizetni, melynek összege a bejelentett követeléshez igazodik.
A végrehajtási törvény szerint a végrehajtási költségeket a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.
A fentiek alapján egyértelműnek tűnhet az a megoldás, hogy a végrehajtó bejelenti a felszámolónak az adóssal szemben fennálló követelését, nem mindegy azonban, hogy azt a felszámoló milyen kategóriába sorolja, ugyanis az egyes kategóriák kielégítési sorrendet is jelentenek.
„A” vagy „f” kategória?
A vizsgált esetben a végrehajtó arra kérte a felszámolót, hogy a végrehajtási költségkövetelést „a” kategóriás követelésként, azaz a felszámolási költségek között vegye nyilvántartásba. A felszámoló nem értett egyet a végrehajtó álláspontjával, miszerint a felszámolás megindulását megelőzően folyamatban lévő végrehajtás költségei a felszámolási költségekkel azonos kategóriába sorolandók, ezért az iratokat beterjesztette a felszámolást lefolytató bírósághoz. A törvényszék végzésében arra kötelezte a felszámolót, hogy a végrehajtó követelését „f” kategóriába, vagyis „egyéb követelésként” vegye nyilvántartásba, amennyiben a végrehajtó megfizeti a regisztrációs díjat.

A Munka Törvénykönyve magyarázata
Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 15.900 Ft helyett 11.900 Ft
RÉSZLETEK ÉS MEGRENDELÉS

A végrehajtó fellebbezése folytán a másodfokon eljárt ítélőtábla a törvényszék végzését megváltoztatta és kötelezte a felszámolót, hogy a végrehajtó bejelentett hitelezői igényét „a” kategóriába sorolja be. Indokolásában kifejtette az ítélőtábla, hogy a kialakult bírói gyakorlat szerint a végrehajtó munkadíját a felszámolási eljárásban érvényesítheti és ezt privilegizált követelésként kell besorolni. Megjegyezte, hogy a végrehajtó munkájával előkészíti a felszámoló tevékenységét, ezért indokolt a végrehajtási költségek privilegizált módon történő érvényesítése és „a” kategóriába, mint a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek közé sorolni.
Összegzés
A fentiekből megállapítható, hogy a végrehajtó jogosult arra, hogy a felszámolás következtében megszűnt végrehajtásban fennmaradt költségeit a többi hitelezőt megelőzően érvényesítse, sőt e körben a felszámolás keretében történő vagyon-értékesítésből vagy az adós önkéntes teljesítéséből befolyt összeg után jutalék is megilleti.
The post A Munka Törvénykönyve magyarázata appeared first on Jogadó Blog.