Vis maior helyzetek

Mikor hivatkozhatunk jogosan vis maior helyzetre?

A vis maior fogalmára általában akkor hivatkozunk, amikor valamely kötelezettség vagy épp felelősség alóli mentesülésre keresünk indokot.

Hétköznapi helyzetekben ez ugyanúgy előfordulhat, mint üzleti tevékenység során, és a kártérítés jogi eseteiben döntő jelentősége lehet a pontos értelmezésnek.

Noha a vis maior nincs konkrét definícióval meghatározva a Polgári Törvénykönyvben sem, jogilag az „ellenőrzési körön kívül eső” körülmények vagy helyzetek halmazába tartozik - de csak részben.

Nagyon sok esemény nem minősül vis maiornak attól még, hogy erről „nem tehetünk”.

Hivatkozhatunk-e vis maiorra, ha elmulasztottunk egy szerződéses kötelezettséget, mert késett a vonatunk, vagy baleset volt az autópályán?

Elfogadjuk-e, ha üzletfelünk vis maiorral magyarázza a késedelmes teljesítését?

Vagy mi a helyzet akkor, ha erkélyünkről esik le valami egy járókelő fejére?

Szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott károk eseteire is felkészülhetünk, ha tisztában vagyunk a vis maior fogalmának lényegével.

Ehhez szeretnénk segítséget adni blogbejegyzésünkkel, melyben röviden áttekintjük a vonatkozó legfontosabb részleteket. 

Szakértőinktől