Az üzemszerű kitermelés megkezdésére nyitva álló határidő meghosszabbításának szabályai – Dr. Jean Kornél

Az üzemszerű kitermelés megkezdésére nyitva álló határidő meghosszabbításának szabályai – Dr. Jean Kornél

2022. június 28.

A Bt. 26/A (4) hatályos rendelkezései értelmében a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében 2 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni.

A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a hatóságtól az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel, az építőipari nyers- és alapanyagokra megállapított bányatelkek esetében 2 évvel történő meghosszabbítását azzal, hogy meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.

A végrehajtási szabályokat jelenleg a 20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet 27. § -a tartalmazza.

Az üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidőre vonatkozó szabályok alapvetően nem változtak meg a korábbi, 203/1998. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakhoz képest.

A kérelmet továbbra is a bányafelügyelethez kell benyújtani, az üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidő lejáratát megelőzően. A hatóság határozatában dönt a meghosszabbítás időtartamáról és a fizetendő térítés mértékéről azzal, hogy a fizetendő térítés mértékét a jogszabály pontosan meghatározza.

A kérelemnek változatlanul tartalmaznia kell a meghosszabbítás időtartamának megjelölését és az üzemszerű kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát.

A bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet mérlegelés nélkül elutasítja, ha a bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a bányavállalkozó a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét bármely általa művelt kitermelőhely vonatkozásában határidőre nem teljesítette.

Ugyancsak elutasítási ok, ha a bányavállalkozónak az üzemszerű kitermelés megkezdésének elmulasztása felróható.

2022. január 31. előtt a 203/198. (XII.19.) Korm. rendeletben (régi Bt. Vhr) szabályozta a határidő meghosszabbítás feltételeit. Az egyetlen, ám alapvető jelentőségű változás a szabályozásban az, hogy az üzemszerű kitermelés megkezdésére nyitva álló határidő indokolatlan elmulasztásának szigorú jogkövetkezménye a bányavállalkozó bányászati jogának a törlése.

A jogszabályi rendelkezés szövegezéséből az következik, hogy e körben, tehát a szankció tekintetében mérlegelésnek nincs helye, ha a bányavállalkozó nem tudja kimenteni a késedelmét.

A szabályozás változásának teljességéhez szükséges még kiemelni a Bt. 2022. február 1-től hatályos azon új rendelkezését, mely szerint a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot időtartama alatt az SZTFH elnöke az építőipari nyers- és alapanyagra megállapított, legalább 5 000 000 m3 kitermelhető ásványvagyonnal rendelkező bányatelkekre rendeletben – többek között –az üzemszerű kitermelés 49. § 49. pontja szerinti mértékétől és időszakától eltérő szabályokat is meghatározhat.