Új szelek fújnak a bányászati szakigazgatásban – Dr. Jean Kornél, Vargáné dr. Fülöp Ágnes

Új szelek fújnak a bányászati szakigazgatásban – Dr. Jean Kornél, Vargáné dr. Fülöp Ágnes

2021. október 21.

2021. október 12. napján benyújtásra került a Parlament elé a T/17283 számú, „Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről” című törvényjavaslat. A törvényjavaslat címéből ugyan egyenesen nem következik, de többek között a bányászati szakigazgatás szervezetét helyezi a jelenlegi, kormányhivatali rendszerhez tartozáshoz képest új alapokra.  A törvényjavaslat a tervek szerint még novemberben zárószavazásra kerül, így érdemesnek tűnik a lényegesebb rendelkezések között szemezgetve ismerkedni az új szabályozással.

A törvényjavaslat több ponton is módosítja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt (Bt.) és ezzel összefüggésben a 2021. október 1. napjától működő, gazdaságilag egyébként igencsak jelentős területeket (pl. dohánykereskedelem, szerencsejáték, bírósági végrehajtás, felszámolás) felügyelő, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság működéséről szóló 2021. évi XXXII. törvényt.  

A tervezett módosítás bányász szakmát közvetlenül érintő lényege, hogy a földtani feladatok és a bányafelügyeleti jogkörök 2022. január 1-től tervezetten a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) kerülnek. Ezzel egyidejűleg a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat megszűnik. Az új hatóság a Szolgálat általános és egyetemes jogutódja lesz, valamennyi jogát és kötelezettségét tekintve.

A Hatóság lesz egyben a bányafelügyeletként kijelölt kormányhivatalok jogutódja is, azaz a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Veszprém Megyei Kormányhivatalok keretében működő bányászati osztályok is átkerülnek ehhez a hatósághoz, valamennyi feladataikkal és azokhoz kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, továbbá a foglalkoztatott állományt és rendelkezésre álló eszközöket is ez a SZTFH veszi át.

A SZTFH elnökét a bányászat vonatkozásában széles körű rendelet alkotási jogkör illeti meg. Ezekre a szabályozási jogkörökre jelenleg a Kormány vagy a miniszter bír felhatalmazással a Bt. hatályos rendelkezései alapján. A törvényjavaslat elfogadása esetén a Kormány rendeletalkotási jogkörének zöme átkerülne a hatósághoz.

2022. január 1-től a SZTFH látja majd el a Bt., és Bt. felhatalmazása alapján a hatóság által kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek tevékenységének felügyeletét, valamint az e jogszabályokban meghatározott, a hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat.

A törvényjavaslat elfogadása esetén a bányavállalkozóknak tudni érdemes, hogy a 2022. január 1-én folyamatban lévő hatósági ügyekben, peres és nemperes eljárásokban a SZTFH lép be jogutódként. Figyelniük kell arra, hogy amennyiben a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró kormányhivatal vagy az MBFSZ által 2022. január 1. napja előtt meghozott döntéssel szemben közigazgatási per megindítására irányuló keresetettel kívánnak élni 2021. december 31.-ét követően, úgy azt már az új hatóság ellen kell benyújtani.

Feltehetően, a törvényjavaslat elfogadása esetén több olyan fórum – pl. bányászati szakigazgatási konferencia - is lesz, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az új hatóságra és annak működésére vonatkozó gyakorlati kérdésekre választ kaphassanak a bányavállalkozók.

Akik részleteiben szeretnék megismerni a törvényjavaslatot, azok az alábbi linkre kattintva tehetik ezt meg.