Változott a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet – Dr. Zalavári György LL.M

Változott a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet – Dr. Zalavári György LL.M

2022. július 13.

A Magyar Közlöny 2022. június 21-i 102. számában került kihirdetésre a Kormány 222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelete, amely a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) módosította.

A Korm. rendelet az építőipari ellátásbiztonság szempontjából jelentős nyersanyagok és termékek (pl. kavics, sóder) exportjának szabályait fekteti le.

A Korm. rendelet módosítása értelmében formai követelménynek megfelelő bejelentést már nem a belgazdaságért, hanem az építésgazdaságért felelős miniszterhez (továbbiakban: miniszter, jelenleg Lázár János) kell előterjeszteni.

A miniszter vizsgálja meg a bejelentést a tekintetben, hogy az adott nyersanyag exportálása kritikus infrastruktúrák létesítését, működését, fenntartását, fejlesztését, ezzel a közellátást veszélyezteti-e, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra.

A fenti körülmények fennállása esetén a miniszter 7 munkanapon belül írásban tájékoztatja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert az elővásárlási és vételi jog gyakorlására vonatkozó javaslatáról.

További lényeges módosító intézkedés, hogy a figyelembe veendő időszak az építőanyag értékesítésének, illetve a kivitelének tervezett időszaka 2022 június 30-ról december 31-re módosul. Ez azt is jelenti, hogy a 2022. december 31. napja utáni időpontra, időszakra vonatkozó bejelentések visszautasításra kerülnek.

A Korm. rendelet módosításának 2022. június 28. napi hatálybalépését megelőzően tett bejelentések ellenőrzése és elbírálása során a bejelentés napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni, erre tekintettel a 2022. június 28. napját megelőzően tett, 2022. június 30. napja utáni időszakra vonatkozó bejelentések visszautasításra kerülnek.

A módosítás alapján a 2022. június 28. napjától kezdődően megtett bejelentésekhez kapcsolódóan szükséges feltüntetni a címzett országot is, ahová az értékesítés vagy kivitel irányul.

Változás még, hogy 2022. június 28. napjától a bejelentőlapon szükséges feltüntetni a cégszerűen aláíró természetes személy nevét olvasható formában is.

Fontos, hogy 2022. június 28. napjától kezdődően a bejelentéseket az epitesgazdasag@ebm.gov.hu e-mail címen lehet megtenni, belföldi illetőségű nem természetes személyek esetében is!