Bányajog blog

Cikkek

A Bányajog Blog a Magyar Bányászati Szövetség és az Ecovis Hungary Legal közös szakmai blog oldala a hazai felszíni és fúrólyukas bányászat területén dolgozó szakemberek, bányavállalkozók számára. Elsősorban közigazgatási és jogi szempontból mutatunk be aktuális és örökzöld bányászati, energetikai, valamint egyéb kapcsolódó témákat, szakmai érdekességeket, hasznos gyakorlati tudnivalókat, aktualitásokat és várható változásokat.

Hasznos böngészést és jó szerencsét kívánunk!

2021. augusztus 09.
2021. július elején négy olyan kormányrendelet is hatályba lépett, amelyek alapvetően érintik az építőipari nyers- és alapanyag előállításával foglalkozó bányavállalkozások mindennapjait. A kormányrendeletek szövege az alábbi linkeken elérhető: 402/2021. (VII.8.) Korm. rendelet:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100402.kor 403/2021. (VII.8.) Korm. rendelet: https://net.... »

2021. július 03.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény tartalmazza a termőföldön történő más, így többek között bányászati célú hasznosításával kapcsolatos előírásokat. Gyakran keveredik a gyakorlatban a más célú hasznosítás jelentése és jelentősége a művelési ág változás jogintézményével. A más célú hasznosítás egy elvi engedély, amelyhez eddig éppen ezért nem is volt szükséges az érintett... »

2021. június 15.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény legutóbbi, jelentős változásokat hozó módosítása egy saláta-törvény részeként jelent meg a Magyar Közlöny 105. számában (2021.06.08.). A törvénymódosítás 2021. július 9-én lép hatályba. De milyen jelentősebb változásokat is foglal magában ez a törvénymódosítás? Az építőipari nyers- és alapanyagok tekintetében a tavaly kezdődött változások koherens... »

2021. június 02.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) év eleji módosítása alapján, a szintén a törvényben (49. §) definiált építőipari nyers- és alapanyagokkal érintett bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogának átruházása esetén, a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. A 2021. január 1-jén hatályba lépett változás értelmében ezen elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő... »

2021. április 15.
A külfejtéses bányászati tevékenység végzésének része a kutatás, amely célja a későbbi bányatelek fektetés érdekében olyan területek földtani kutatása, amelyekről még senki nem rendelkezik a szükséges információkkal. A Bt. 22. § (7) bekezdése értelmében 2012. december 31. óta a kutatási engedélyesnek lehetősége van olyan ásványi nyersanyagra is kezdeményezni a kutatási engedélyének a... »

2021. március 05.
A szigorú szabályozás és a járványügyi helyzet okozta nehézségek ellenére még működő bányák egyre nehezebben tudják ellátni az építőipari beruházásokat elegendő nyersanyaggal, mely napjainkra már az építőipari nyers- és alapanyagok árának drasztikus megemelkedéséhez és hiányához vezetett. Ezért a nemzetgazdaság működőképességének megőrzése érdekében szükségessé vált az építőipari nyers- és... »

2021. január 18.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII. törvény tartalmazta azokat az eltérő rendelkezéseket, amelyek figyelembevételével kellett 2020. végéig a bányatörvényt (Bt.) és annak végrehajtási rendeletét (Bt. Vhr.) alkalmazni. A rendelkezések elsősorban a törvényben definiált építőipari nyers- és alapanyagok kutatását, bányászatát érintették. Az... »

2020. november 16.
A napokban került előterjesztésre T/13646 szám alatt többek között a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) módosítására vonatkozó jogszabály tervezet, amelynek két tervezett rendelkezésével kapcsolatban szeretnénk néhány lehetséges anomáliára felhívni a törvényhozó és a bányásztársadalom szíves figyelmét: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és... »

2020. november 04.
A bánya veszélyes üzemnek, a bányászati tevékenység fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül. Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. A felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység – azaz a bányászati tevékenység – körén kívül esik. A... »

2020. szeptember 02.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat képviselői részvételével, a Magyar Bányászati Szövetség szervezésében került sor augusztusban arra a kerekasztalbeszélgetésre, ahol az építőipar alapanyag-ellátását biztosító iparági szereplők értesülhettek a várható jogszabályi változásokról, illetve az azokat megalapozó koncepcionális... »

2020. május 28.
A 120. Magyar Közlönyben az abban definiált építőipari nyers- és alapanyag bányászati tevékenységet érintő, a megszokott működési szabályokat jelentősen felülíró rendelet jelent meg. A teljesség igénye nélkül szeretnénk kiemelni néhány lényegesnek tűnő rendelkezést és megosztanánk a kedves olvasóval néhány szakmai szempontból indokoltnak tűnő, a rendelettel kapcsolatos kérdést, észrevételt is... »

2020. május 18.
Aktuális cikkünkben amellett, hogy a kisajátítási határozat alapján esedékes lényegesebb teendőket is számba vesszük egy, a birtokbavétellel kapcsolatos, a bányavállalkozások számára különösen fontos szabályra és az alkalmazással kapcsolatos anomáliára is fel kívánjuk hívni a figyelmet. A bányászati célra történő kisajátításról szóló közigazgatási határozat alapján a hatóság által... »

2020. május 12.
A 2018. január 1. napjától hatályba lépett, általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban. Ákr.) egyik alapelve a hatékonyság elve. A hatékonyság a közigazgatási ügyekben nem csak abban nyilvánul meg, hogy a hatósági eljárások során a hatóságnak törekednie kell arra, hogy az eljárás a legkevesebb költséget okozva és a fejlett technológiát alkalmazva a lehető... »

2020. május 12.
A külfejtéses bányászati tevékenység végzése során gyakori élethelyzet, amikor a bányavállalkozó bányászati tevékenységet szeretne végezni egy olyan bányatelekkel fedett termőföldön, amelynek a tulajdonjogát 2013-t követően, az új Földforgalmi törvény hatálya alatt szerezte meg annak tulajdonosa. Ennek azért van jelentősége, mert a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi... »

2020. január 27.
Alapvetésnek tekinthető, hogy a bányaüzembe az oda beosztottak és munkát végzők, valamint a bányafelügyelet ellenőrzésre jogosult személyei kivételével kísérő nélkül belépni és ott tartózkodni tilos. Szintén lényeges előírás, hogy a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni. Gyakran előfordul azonban, hogy a bányatelek bányavállalkozó által nem művelt és... »