Bányajog blog

Cikkek

A Bányajog Blog a Magyar Bányászati Szövetség és az Ecovis Hungary Legal közös szakmai blog oldala a hazai felszíni és fúrólyukas bányászat területén dolgozó szakemberek, bányavállalkozók számára. Elsősorban közigazgatási és jogi szempontból mutatunk be aktuális és örökzöld bányászati, energetikai, valamint egyéb kapcsolódó témákat, szakmai érdekességeket, hasznos gyakorlati tudnivalókat, aktualitásokat és várható változásokat.

Hasznos böngészést és jó szerencsét kívánunk!

2018. november 22.
A külfejtéses bányászattal foglalkozó bányavállalkozók körében sajnos jól ismert probléma a gyakorlatból, amikor a bányaüzem területén nyilvántartott régészeti lelőhely található, azonban a bányászat korai stádiumára tekintettel még nem ismert annak pontos lehatárolása, illetve jelentősége, nehezítve a helyzetet még azzal is, hogy az ilyen területek jellemzően termőföld művelési ágban vannak... »

2018. november 22.
A külfejtéses bányászattal foglalkozó bányavállalkozók körében sajnos jól ismert probléma a gyakorlatból, amikor a bányaüzem területén nyilvántartott régészeti lelőhely található, azonban a bányászat korai stádiumára tekintettel még nem ismert annak pontos lehatárolása, illetve jelentősége, nehezítve a helyzetet még azzal is, hogy az ilyen területek jellemzően termőföld művelési ágban vannak... »

2018. október 05.
A külszíni bányászattal foglalkozó bányavállalkozások napi működése során gyakran felmerülő probléma, hogy a már meglévő bányaüzem területén a műre való ásványi nyersanyagvagyon kimerült és a bányaüzem bővítése csak a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld (továbbiakban: termőföld) igénybevételével lehetséges. A termőföld igénybevétele szempontjából nem... »

2018. szeptember 07.
A jelenlegi hatályos jogi környezetben főszabály szerint bányatelket megállapítani, és így bányászati tevékenységet végezni csak olyan területen lehet, ahol előzőleg a bányavállalkozó kutatási engedély alapján kutatást végzett. Ásványi nyersanyag bányászati célú kutatására nyílt területen az érintett ingatlan fekvése szerinti bányafelügyelet adhat engedélyt. A kutatási engedély... »

2018. július 12.
A nemrég hatályba lépett Ákr. néha komoly kihívás elé állíthatja mind a hatóságokat, mind az ügyfeleket, közöttük jelesül a bányavállalkozókat is. Egy érdekes és tanulságos példán keresztül szeretnénk ezt szemléltetni, felhívva ezáltal a figyelmet az új közigazgatási jogi szabályrendszer lehetséges anomáliáira. A tényállás szerint egy hálózati engedélyes az villamos energia termeléssel... »

2018. június 29.
Valószínűsíthetően nem hat az újdonság erejével azok számára, akik egy kicsit is jártasak a bányászatban, hogy maga a bányászati tevékenység egy veszélyes üzemi felelősséggel járó tevékenység. Éppen ezért több rendelet szabályozza a biztonsági előírásokat, amelyek számos kötelezettséget telepítenek a bányavállalkozókra. Ezek a biztonsági előírások azonban sok esetben tartalmaznak olyan... »

2018. június 15.
A kérdés gyakorlati jelentőségét az adhatja, ha a bányavállalkozó a végleges (bányászati) más célú hasznosítási engedélye alapján olyan időpontban szeretné a humuszolási munkálatokat elvégezni, amikor még nem rendelkezik a hatóság által véglegesen jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervvel. A bányászati törvény (Bt.) definiálja a bányászati tevékenység fogalmát, ezen belül pedig az ásványi... »

2018. június 01.
Dr. Jean Kornél kollégám 2018. április 17-én "Ki büntethető a bányabiztonsági szabályok megsértéséért?" címmel tett közzé egy bejegyzést. Ebben a bejegyzésben a bányafelügyeleti szervek azon gyakorlata került ismertetésre, amely szerint a bányavállalkozó is felelősségre vonásra kerülhet a harmadik személyek által elkövetett szabálytalanságokért. A hivatkozott bejegyzés alapján fontosnak... »

2018. május 10.
A Magyar Bányászati Szövetség Elnöksége 2018. május 3-án tartotta meg az évi rendes közgyűlést megelőző, Felügyelőbizottsági üléssel is kibővített elnökségi ülését. A hivatalos napirend kiegészítéseként Zelei Gábor elnök úr a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat feladatairól és projektjeiről tartott egy részletes beszámolót a megjelentek részére. A hatósági rendszer tavalyi évi... »

2018. április 17.
A közhiedelemmel ellentétben a KBBSZ-ben foglalt, illetve az alapján a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban a bányavállalkozó részére előírt bányabiztonsági szabályok betartásáért nem csak a bányavállalkozó, hanem a szabályokat megsértő elkövető is felelősségre vonható. A Bt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint szabálytalanul folytatja a tevékenységét és éppen ezért bírsággal és egyéb... »

2018. március 27.
A bányászatról szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy a Magyar Államot a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék mértékét a jogszabályban meghatározott módon kell kiszámítani és annak alapja a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége. Jól tudjuk azonban, hogy előfordulnak olyan esetek, időszakok, amikor a bányavállalkozó... »

2018. március 02.
A bányaüzem fogalma, és a bányaüzemre vonatkozó előírások különös relevanciával bírnak, nem csak a bányavállalkozók részére. Fontosnak tartjuk ezért, hogy közérthetően is képet adjunk arról, mit is jelent, ha egy ingatlan bányaüzemi területnek minősül. A bányatörvény főszabályként rögzíti, hogy feltárási és kitermelési tevékenységet a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki üzemi terv (MÜT)... »

2018. február 14.
Bár az innováció, mint tevékenység az ősidők óta az emberiség mindennapjainak szerves része, mára a gazdasági folyamatok megkerülhetetlen elemévé, így jövőnk zálogává nőtte ki magát. Az innováció kulcsfogalomként jelenik meg többek között az Európai Unió stratégiai dokumentumaiban és támogatási program struktúrájában is, valamint az Európai Bizottság évente állítja össze az ún. Európai... »

2018. január 29.
Mindenki által ismert szabály, hogy ásványi nyersanyag kitermelése szabályszerűen kizárólag bányatelekkel fedett területen lehetséges. A bányatelek megállapítását pedig szükségszerűen kutatásnak kell megelőznie. A kutatásra vonatkozó szabályozási környezet pontos ismerete éppen ezért kiemelt jelentőséggel bírhat, különösen a kutatási tevékenység határidejét illetően. Elsődleges kérdés, hogy... »

2018. január 19.
Ha a bánya üzemeltetéséhez, mint környezethasználathoz a bánya típusához, területéhez képest környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély (együtt: környezetvédelmi engedély) is szükséges, a műszaki üzemi terv akkor hagyható jóvá, ha a bányavállalkozó rendelkezik ezzel a környezetvédelmi engedéllyel. De mi van, ha a bányának nincs... »