Bányajog blog

Cikkek

A Bányajog Blog a Magyar Bányászati Szövetség és az Ecovis Hungary Legal közös szakmai blog oldala a hazai felszíni és fúrólyukas bányászat területén dolgozó szakemberek, bányavállalkozók számára. Elsősorban közigazgatási és jogi szempontból mutatunk be aktuális és örökzöld bányászati, energetikai, valamint egyéb kapcsolódó témákat, szakmai érdekességeket, hasznos gyakorlati tudnivalókat, aktualitásokat és várható változásokat.

Hasznos böngészést és jó szerencsét kívánunk!

2018. május 10.
A Magyar Bányászati Szövetség Elnöksége 2018. május 3-án tartotta meg az évi rendes közgyűlést megelőző, Felügyelőbizottsági üléssel is kibővített elnökségi ülését. A hivatalos napirend kiegészítéseként Zelei Gábor elnök úr a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat feladatairól és projektjeiről tartott egy részletes beszámolót a megjelentek részére. A hatósági rendszer tavalyi évi... »

2018. április 17.
A közhiedelemmel ellentétben a KBBSZ-ben foglalt, illetve az alapján a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban a bányavállalkozó részére előírt bányabiztonsági szabályok betartásáért nem csak a bányavállalkozó, hanem a szabályokat megsértő elkövető is felelősségre vonható. A Bt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerint szabálytalanul folytatja a tevékenységét és éppen ezért bírsággal és egyéb... »

2018. március 27.
A bányászatról szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy a Magyar Államot a kitermelt ásványi nyersanyag és geotermikus energia után részesedés, bányajáradék illeti meg. A bányajáradék mértékét a jogszabályban meghatározott módon kell kiszámítani és annak alapja a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége. Jól tudjuk azonban, hogy előfordulnak olyan esetek, időszakok, amikor a bányavállalkozó... »

2018. március 02.
A bányaüzem fogalma, és a bányaüzemre vonatkozó előírások különös relevanciával bírnak, nem csak a bányavállalkozók részére. Fontosnak tartjuk ezért, hogy közérthetően is képet adjunk arról, mit is jelent, ha egy ingatlan bányaüzemi területnek minősül. A bányatörvény főszabályként rögzíti, hogy feltárási és kitermelési tevékenységet a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki üzemi terv (MÜT)... »

2018. február 14.
Bár az innováció, mint tevékenység az ősidők óta az emberiség mindennapjainak szerves része, mára a gazdasági folyamatok megkerülhetetlen elemévé, így jövőnk zálogává nőtte ki magát. Az innováció kulcsfogalomként jelenik meg többek között az Európai Unió stratégiai dokumentumaiban és támogatási program struktúrájában is, valamint az Európai Bizottság évente állítja össze az ún. Európai... »

2018. január 29.
Mindenki által ismert szabály, hogy ásványi nyersanyag kitermelése szabályszerűen kizárólag bányatelekkel fedett területen lehetséges. A bányatelek megállapítását pedig szükségszerűen kutatásnak kell megelőznie. A kutatásra vonatkozó szabályozási környezet pontos ismerete éppen ezért kiemelt jelentőséggel bírhat, különösen a kutatási tevékenység határidejét illetően. Elsődleges kérdés, hogy... »

2018. január 19.
Ha a bánya üzemeltetéséhez, mint környezethasználathoz a bánya típusához, területéhez képest környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély (együtt: környezetvédelmi engedély) is szükséges, a műszaki üzemi terv akkor hagyható jóvá, ha a bányavállalkozó rendelkezik ezzel a környezetvédelmi engedéllyel. De mi van, ha a bányának nincs... »

2018. január 05.
A bányatörvény végrehajtási rendelete lehetőséget biztosít a bányavállalkozók részére, hogy a műszaki üzemi terv eredetileg tervezett teljesítési határidejét meghosszabbítsák. Az erre irányuló kérelem benyújtásakor azonban javasolt körültekintően eljárni, ugyanis a kérelem nem megfelelő előterjesztése esetén értékes időtől eshet el a bányavállalkozó. A teljesítési határidő meghosszabbításának... »

2017. december 15.
Már 2016. június 16-án, a Kasó Attila miniszteri biztos részvételével zajló konferencián és kerekasztal beszélgetésen megfogalmazódott a szakemberek számára az ásványi anyagok mezőgazdasági célú felhasználási lehetőségének a jelentősége. Csak, hogy egy szemléletes példát említsünk az ott elhangzottak közül, "a hazai termőföldekre évente 1 - 1,5 millió tonna mészkő- és dolomitőrlemény... »

2017. december 01.
Egy korábbi bejegyzésünkben már ismertettük, hogy a bányavállalkozók a kisajátítás intézményével is biztosíthatják a bányászati tevékenységük végzéséhez szükséges földterületek használatát. Emellett már arról is esett szó, hogy a bányászati tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok attól függően teszik lehetővé bányaszolgalmi jog alapítását, vagy kisajátítás kezdeményezését, hogy az érintett... »

2017. november 17.
Mindannyiunk számára ismert, hogy a 2014-ben hatályba lépett Földforgalmi törvény és egyéb, kapcsolódó jogszabályok jelentős mértékben megszigorították a termőföldszerzés lehetőségét Magyarországon. A korábbi gyakorlat szerint a külszíni bányavállalkozások a bányászatuk területi igényét jellemzően a bányatelekkel lefedett, zömében termőföldek tulajdonjogának a megszerzésével biztosították.... »

2017. október 31.
Miközben az új bányászati törvény kodifikációja zajlik, a bányászatról szóló törvény végrehajtási rendeletében jelentős módosítást hajtottak végre. A módosítás a törölt bányászati jog új jogosultjának kijelölésére vonatkozó szabályokat érintette, amelyben a legjelentősebb újítás, hogy a Magyar Állam kvázi "elővásárlási" jogot kapott. Emellett kibővítésre és pontosításra kerültek a pályázati... »

2017. október 17.
A termőföld védelméről szóló törvény értelmében bányászati célra (cél-kitermelő hely és külszíni bányászat) kizárólag a kivonással érintett település közigazgatási területéhez tartozó termőföldek minőségéhez képest az átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető. Ugyanakkor a bányatelek fektetése során egyáltalán nem kizárt, hogy az átlagos, vagy annál jobb... »

2017. szeptember 29.
Bár kétségtelen, hogy nem tekinthető bányászati alaptevékenységnek, a bányászati hulladék kezelésére vonatkozó, sokszor "nemszeretem" előírások megszegése kellemetlen meglepetéseket okozhat. Az ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése során keletkező hulladékok kezelése bányászati tevékenységnek minősül. Bányászati hulladékkezelésnek minősül az ásványi nyersanyagok bányászata... »

2017. szeptember 29.
Az ásványi nyersanyagok elsősorban külszíni bányászata, előkészítése nagy mennyiségű meddő, ill. hulladék keletkezésével és a környezetbe való nagymértékű beavatkozással jár. Ezek a tényezők arra ösztönzik a népességet, hogy a bányászati tevékenységet környezetbarát módon, a nyersanyagok hasznosítását takarékosabban valósítsák meg. Ennek része a bányameddő, mint másodlagos nyersanyag szélesebb... »