Földforgalmi törvény változása

Megfordult az eljárási rend a mező- és erdőgazdasági földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseinél.

A 2022. január 1-én hatályba lépett agrártárgyú módosítások jelentős változást hoztak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. (Földforgalmi) törvényben.
Újraszabályozták a szerződések hirdetményi úton történő közlési és hatósági jóváhagyási eljárásainak kapcsolatát.
A megfordult eljárási rend szerint a korábbi gyakorlattól eltérően az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, hanem a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek (a föld fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala).

Összefoglaltuk röviden cikkünkben, hogy milyen előnyök származnak ebből a szerződésben érintett felek számára, és mit jelent ez a változás a határidők szempontjából.

Szakértőinktől