Kötelesrész az örökségben

Megilleti-e a kötelesrész a törvényes örökösöket, ha végrendelet is készült?

Hagyatéki ügyekben gyakori kérdésként merül fel, hogy ha a végrendeleti és a törvényes örökösök nem ugyanazok a személyek, akkor megilleti-e bármi az örökhagyó leszármazóit, és ha igen, milyen módon.

A kétféle öröklési rendszert – a végintézkedésen alapulót és a jogszabályban meghatározott öröklési rendet – szétválasztva lehet megválaszolni a kérdést.

A kötelesrészre az örökhagyó közeli hozzátartozói a törvényes öröklési rend szerint jogosultak, még akkor is, ha a végrendelet szerint nem részesülnek a hagyatékból. Kivéve, ha a végintézkedés bármely kötelesrészre jogosulttal szemben kitagadást tartalmaz, mert ekkor semmilyen eljárásban nem érvényesítheti az igényét.

Milyen okokból lehet helye a kitagadásnak, és kik a törvényes örökösök? Mekkora egyáltalán a kötelesrész, és mely vagyonelemek nem tartoznak bele? Mire számíthat törvény szerint az elhunyt özvegye?  

Ezekre a kérdésekre is választ adunk blogbejegyzésünkben, melyben áttekintjük a törvényes öröklési rendet, és egyik legfontosabb elemének, a kötelesrésznek a szabályozását.

Szakértőinktől