Tolnainé Dr. Tóth Veronika

Tolnainé Dr. Tóth Veronika
Jogász | Vámjogi szaktanácsadó
+36 1 439 11 66

Tolnainé Dr. Tóth Veronika 1998-ban az ELTE ÁJK-n diplomázott jogászként. 2001-ben a BKÁE Államigazgatási Karán vámigazgatás szervező végzettséget, majd 2010-ben az ELTE Jogi Továbbképzőjében adójogi szakjogász diplomát szerzett.

Közel 18 évig a Pénzügyminisztérium, illetve jogutód szerve a Nemzetgazdasági Minisztérium kormánytisztviselőjeként dolgozott, éveken át vezette a vámjogi szakterületet. 2016 augusztusában érkezett az Ecovis magyarországi jogi csapatához.

Szakterülete a vámjog. A nemzeti vámjogi jogalkotásban szerzett évtizedes munkatapasztalata mellett Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozását követően aktívan tevékenykedett az uniós vámjogi jogalkotás fórumain, a vámszakmai tanácsi munkacsoportok munkájában, tárgyalási tapasztalatokat szerzett az Európai Bizottság Adó- és Vámügyi Főigazgatóságával (TAXUD), és az OLAF-val folytatott egyeztetéseken.

Vállalatok stratégiai döntéseinek kialakítását segítik vezetői tapasztalatai és rendszerszintű ismeretei, pl. a vám-, adó és logisztikai rendszerek optimalizációjára irányuló stratégiai elemzés, az uniós és nemzeti vámjogi szabályozás értelmezése, az engedélyezett gazdálkodói engedély (AEO) megszerzése terén. Cégalapításkor (átalakuláskor) a tervezett vámügyi tevékenység, vállalati folyamatmodell áttekintése, esetleges kockázatok, engedélyezési kötelezettségek azonosítása, ipari ingatlanok adásvételénél a vámtevékenységre való alkalmasság vizsgálata területén közreműködik.

Szaktanácsadóként jár el vámügyi tevékenységi engedélyezésre, kötelező felvilágosítások kiadására irányuló vagy utólagos vámellenőrzéseket követő vámjogi hatósági eljárások során, ügyfél beadványok előkészítésében és jogorvoslati képviselet ellátásában. A vámügynöki munkát végzőket konzultációval és tanácsadóként segíti.

Az Uniós Vámkódex új szabályozási környezetében közreműködik a tevékenységi engedélyek újraértékelési folyamataiban, az áfa adóalapját is érintő vámérték megállapítás vagy felülvizsgálat terén, a vámkontingensek és vámfelfüggesztések igénybevételénél, új vámjogi kedvezmények vagy egyszerűsítések megszerzésénél. Vámügyi határozatok bírósági felülvizsgálatában és az uniós előzetes döntéshozatali eljárásokban szakterületi támogatóként és tanácsadóként segíti az ügyvédeket.

2016 júniusa óta a Magyar Vámügyi Szövetség főtitkára.

Szakmai tevékenységét magyar és angol nyelven végzi.