<none>

 

May 26, 2021
Székhelyszolgáltató bejelentése A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet csak olyan szolgáltató folytathat, amely a felügyeleti szervhez a tevékenységét bejelentette. A bejelentett székhelyszolgáltatók ellenőrzése érdekében a felügyeleti szerv a székhelyszolgáltatók... »

May 26, 2021
Az Országgyűlés által elfogadott jelenlegi adócsomag általános forgalmi adózást érintő módosításait az alábbiakban foglaljuk össze: (1) eÁfa 2021. július 1-ét magában foglaló adómegállapítási időszakról már készülni fog bevallás tervezet, amelyet az adóhatóság készít el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára. Mint ismeretes az eÁfa csak az érintett adózók aktív... »

March 08, 2021
2021 április 1-től megszűnik a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó fordított adózás általános alkalmazhatósága. A napokban megjelent NAV tájékoztató alapján csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő... »

January 12, 2021
A már ismert 2021. évi adóváltozásokontúl a számlázás, a helyi iparűzési adó és az EKÁER területén további újdonságokkal érkezett az új év. 1.Számlázással kapcsolatos módosítások 2021-es év legjelentősebb változásának a számlaadatszolgáltatás kibővülése, illetve az erre reagáló NAV online 3.0 bevezetése tekintendő. A NAV online 3.0 bevezetésével az adóhatóság egyrészről a jogszabályi... »

December 08, 2020
Az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 4. pontjának 2021. január 4-étől hatályos rendelkezése alapján kötelező lesz a devizában kiállított számlák árfolyamáról adatot szolgáltatni az adóhatóság felé. Ezzel a módosítással megteremtődik az összhang a NAV onlineszámla interfész specifikáció és az áfa törvény között, ugyanis az interfész specifikáció szerint... »

November 24, 2020
A 2021-től hatályos adózás rendjét, kiskereskedelmi különadót érintő változásokat, valamint egyéb adóváltozatásokat mutatjuk be az alábbiakban. 1. Adózás rendjét érintő változások 1.2. A 2020-as évben elfogadott törvény(ek) alapján A korábbi módosítások értelmében 2021. január 1-től számos ponton változnak az Art. EKAER-re vonatkozó szabályai is (a részletszabályokat tartalmazó EKAER... »

November 24, 2020
Az alábbiakban a 2021-től életben lépő módosításokat mutatjuk be a társasági adó, a helyi adó, a kisvállalati adó és a számvitel területén. 1.Társasági adó 1.1. A 2020-as évben elfogadott törvény(ek) alapján 2020-tól a fejlesztési tartalékképzés kapcsán megszűnt az a korlátozás, hogy csak az adózás előtti eredmény 50 százalékáig lehet képezni, azaz akár a teljes adózási eredmény... »

November 23, 2020
A 2021. január 1-jétől hatályos Szja és KATA változásokat mutatjuk az alábbiakban. 1.Személyi jövedelemadó 1.1. A 2020-as évben elfogadott törvény(ek)/egyéb jogszabályok alapján Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kivezette a jogrendszerből a hálapénzt, mint jogszerű jövedelmet, ezzel összhangban az szja törvényben található adómentes jövedelmek közül is... »

November 20, 2020
2021. január 1-jétől számos ponton változik az áfa-törvény. Ezeket a módosításokat mutatjuk be az alábbiakban. 1. Számlaadatszolgáltatás 2021. január 1-től az adóalanyoknak beáll a számlára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége akár adóalany, akár nem adóalany részére kiállított számláról (számlával egy tekintet alá eső okiratról) beszélünk (továbbra is értékhatár nélkül). Az... »

October 19, 2020
Az Európai Unió Bírósága a 2020. szeptember 16-án, a C-528/19. számú ügyben hozott ítéletében a közműberuházásokkal kapcsolatos forgalmi adózási kérdésekben hozott rendkívül előremutató döntést. A Bíróság által vizsgált jogkérdésben egy adóalany annak érdekében, hogy egy mészkőfejtőt (aóköteles tevékenysége érdekében) üzemeltetni tudjon, köteles volt az adott területen fekvő önkormányzati... »