Közbesz blog

Cikkek

Közbesz Blog az Ecovis Hungary Legal közbeszerzési aktualitásokat feldolgozó szakmai blogja a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségének támogatásával.  

Célunk, hogy bemutassuk Olvasóink számára a folyamatosan formálódó jogszabályi környezet lényegesebb változásait, a közbeszerzések ellenőrzésére és a kapcsolódó jogviták eldöntésére hivatott szervek gyakorlatának - a joggyakorlatot jelentősen befolyásoló - elemeit és a jogalkalmazást elősegítő szakmai iránymutatások fontosabb részleteit. Rendszeresen megjelenő írásainkban hasznos gyakorlati tudnivalókat, szakmai érdekességeket és nem utolsó sorban saját tapasztalatainkat kívánjuk megosztani.

Kövesse nyomon hétről hétre megjelenő blogbejegyzéseinket!

2022. szeptember 03.
Az elhúzódó eljárások jóformán megszokott velejárói a hazai közbeszerzéseknek. Az utóbbi hónapokban ugyanakkor megsokasodtak az arra irányuló ajánlattevői kérdések, hogy az ajánlati kötöttség fenntartása esetén miként alakul a szerződéskötési kötelezettség, van–e lehetőség megtagadni a szerződés megkötését és ha igen, milyen feltételek fennállása esetén? A nemzetközi konfliktushelyzet,... »

2022. május 23.
Korábbi cikkünkben ígéretet tettünk Önöknek, hogy folytatjuk a hazai közbeszerzési verseny fokozása körében meghozott kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos téma feldolgozását. I. Előzmények A Kormány – élve a törvényi felhatalmazással – kiadta az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:... »

2022. április 07.
Cikkünkben azzal foglalkozunk, hogy milyen változások történnek a hazai közbeszerzési piacon, amelyek a közbeszerzési verseny erősödésével járhatnak. Következő cikkünkben pedig azt fogjuk feldolgozni, hogy ezek a változások mit jelentenek konkrétan a piaci szereplők számára. Miért van rá szükség? 2019-ben az Európai Unióban Magyarországon volt a 4. legtöbb az egyajánlatos eljárások aránya... »

2021. november 24.
Egy ajánlati biztosítékkal összefüggő érdekes jogértelmezési kérdésben foglalt állást a Közbeszerzési Döntőbizottság a D.268/20/2021. iktatószámú jogorvoslati eljárásban. Az ajánlati biztosítékkal összefüggő szabályozás már többször feladat elé állította a közbeszerzési jogviták elbírálására hivatott szerveket, de ez a jogeset ismét rávilágít arra, hogy a közelmúltban pontosításra került... »

2021. október 07.
Az egészséges ételek után jönnek a minőségibb ételek is a közétkeztetésben? Lássuk, hogy miként érinti ez a közétkeztetés piaci szereplőit!   A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) felhatalmazása alapján megalkotta a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.)... »

2021. szeptember 23.
A Közbeszerzési Hatóság 2021. szeptember 1-jei hatállyal közreadta az ún. Zöld Kódexét, amelyet az első mérföldkőnek tekint a 2021. áprilisában meghirdetett Fenntartható Magyarországért Programja kapcsán.   De lássuk, miről is szól a Zöld Kódex.   I. Előzmények   A fenntarthatósági célok elérése érdekében a Közbeszerzési Hatóság létrehozta a Fenntarthatósági... »

2021. május 20.
Bár egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk már az eljárások becsült értéke jogszerű meghatározásának jelentőségével, de egy döntőbizottsági határozat alapján ismét érdemesnek látjuk visszatérni ehhez a témakörhöz. Korábbi elemzésünk központi elemét a becsült érték kérdéskörének szempontjából  megkerülhetetlen, azóta is irányadó, „A becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a... »

2021. április 01.
Az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának és az árindokolások megfelelőségének a témaköre rendkívül sokrétű. Az egyes alapelvi célkitűzéseknek való megfelelés és a konkrét közbeszerzési szerződések megvalósíthatóságához kapcsolódó elvárások egyvelege határozza meg a jogalkalmazók által figyelembe veendő szempontrendszert. Míg az egyik oldalon a verseny tényleges ösztönzése, a mind kedvezőbb... »

2021. január 14.
Lehet-e a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás keretében az építési beruházás megrendelése mellett eszközöket is beszerezni; ha igen akkor milyen feltételekkel? Fontos kérdésben foglalt állást a Közbeszerzési Döntőbizottság a D.418/15/2020 számú határozatával. A kérdés különösen foglalkoztathatja azon ajánlatkérőket, akik valamilyen pályázat útján valósítanának meg egy komplex... »

2020. december 10.
Építési beruházások esetén minden esetben a közbeszerzési dokumentáció részét képezi az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás. Ezen költségvetés tételenkénti kitöltésével és azok megfelelő értékeinek summázásával alakul ki az ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár. Az árazatlan költségvetés a szakmai standardok alapján akként épül fel, miszerint minden... »

2020. november 19.
Európai Uniós irányelvekből fakadó kötelezettségnek eleget téve Magyarországon – a határidőnél hamarabb – 2018. április 15-től közbeszerzési eljárást kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet lebonyolítani. A korábbi papír alapú lefolytatás számos tekintetben szabadságot adott a közbeszerzési szakma képviselőinek, hogy különbözőnél különbözőbb formai követelményeket... »

2020. november 12.
A közbeszerzések ajánlattevői oldalának szereplőit mindig is foglalkoztatta az a kérdés, hogy a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötött szerződések, valamint a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések módosítására vonatkozó előírások megsértése esetén számolniuk kell-e negatív jogkövetkezményekkel, alkalmazhatóak-e szankciók velük szemben, és ammenyiben igen, milyen mértékben... »

2020. április 27.
Nem ismeretlenek számunkra az olyan szófordulatok, mint „a bontást követően derült csak ki”  vagy „a leszerelés után vált csak láthatóvá”, esetleg a „feltárás alapján volt csak észlelhető”. Számos közbeszerzési szerződés módosításának indoklásában találkozunk ezekkel a jól bejáratott kifejezésekkel. Vajon elegendő védelmet nyújtanak-e ezek a fordulatok az előre nem láthatósággal... »

2020. április 02.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta ügyfeleink részéről a megkötött szerződések teljesítésével és módosításával összefüggésben merült fel a legtöbb kérdés. Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország... »

2020. március 05.
Az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás előkészítése során is kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket az összeférhetetlen helyzetek megelőzése érdekében. A Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők kötelesek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv... »