Örökösödés jogi tanácsai

Örökhagyóként vagy örökösként egyaránt sok múlhat a jogi tájékozottságon

Az elmúlt 1 évben hozzászoktunk, hogy kiszámíthatatlanná vált az életünk. Szinte minden család megtapasztalta a betegség okozta bizonytalanságot, és sokan a váratlan veszteséget is. Hihetetlen érzelmi megpróbáltatás közben kell felelősségteljes döntéseket hozni.

Ügyfeleink közül sokan kértek jogi vagy épp mediációs segítséget hagyatéki ügyek intézésében. 
Néhány örökösödési eset tanulságait és az általános jogi tudnivalók egy részét publikáltuk blogunkon – ezekből ajánlunk most néhány aktuális cikket a tájékozódáshoz:

Hiszen ki ne hallott volna már örökség miatt megromlott testvérkapcsolatról, sírig tartó haragról, családokat szétszakító örökösödési viszályokról. Jobb ezt megelőzni.

Lemondjam vagy visszautasítsam az örökséget – mit tegyek, ha nem szeretnék örökölni?

Visszakövetelhet-e az örökös az örökhagyó által elajándékozott ingatlant?

Tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződést kössek? Mi a különbség?

Érvényesíthet-e az örökhagyó ápolását-gondozását végző közeli hozzátartozó hagyatéki hitelezői igényt?

Ha írtam végrendeletet, minden úgy alakul majd, ahogy szeretném? A végrendelet fajtáiról és alaki követelményeiről.
Kivételes esetben lehet szóban is végrendelkezni.

A széfben őrzött örökség köddé vált. Hogyan tisztázható ez a jogi helyzet?
Bármely más részlet tisztázásában is szívesen segítenek jogászaink.

Szakértőinktől