2016. április 11. | Jog
Az Európai Unió Bírósága 2015. június 11. napján született ítéletében mondta ki, hogy a Magyar Állam a 2012. évi „Kaszinótörvény” hatályba léptetésével nem hagyott elég időt a magyar vállalkozóknak arra, hogy alkalmazkodjanak az új jogszabályi környezethez, illetve semmilyen kárpótlást nem írt elő az érintettek részére. A Magyar Szerencsejáték Szövetség elnökének tájékoztatása alapján az ítélet... »
 
2016. április 06. | Jog
Ügyvédi irodánk évi rendes taggyűlésének keretében, annak egyhangú döntése alapján dr. Zalavári György partner ügyvéd kollégánk 2016. április 1. napjától névadó, senior partnerré lépett elő, ezáltal új megnevezésünk: Ecovis Hungary Legal | Balogh, B.Szabó, Jean, Zalavári és Társai. Új senior partner kollegánk kiemelt feladatát képezi a jövőben az ügyvédi iroda érdekképviselete az ECOVIS... »
 
2016. március 30. | Jog
A Magyar Közlöny 39. számában, 2016. március 23-án került kihirdetésre a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény, amely 2016. március 24-én lép hatályba. A törvény a korábbi rendelkezésekkel ellentétben lehetőségként szabályozza a behajtási költségátalány felszámítását. A jogosult a jövőben a késedelem bekövetkezését követő egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti a... »
 
2016. március 30. | Könyvelés
2016. március 10-én hatályba lépett a társaságiadó-törvény és a sporttörvény módosítása. Teljesen új támogatási forma született, ami független a többi adókedvezménytől. Kizárólag az az általános igénybevételi szabály vonatkozik rá, hogy a megállapított társasági adó 70%-ig vehető igénybe egy adott adóévben. Ellenben, a támogatás után érvényesíthető kedvezményt nem korlátozza sem az, ha valamely... »
 
2016. március 20. | Jog
Az áfa törvény alapján a főszabály szerint az adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások teljesítési helye az a hely, ahol az adóalany gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. A magyar adóalanyok által külföldről igénybe vett (import) szolgáltatások teljesítési helye tehát Magyarország lesz, az... »
 
2016. március 11. | Adózás
A fenti témában adóreggeli keretében konzultálhat az ECOVIS HUNGARY adótanácsadással foglalkozó vállalata, az Ecovis Tax Solution adószakértőivel, dr. Kelemen Lászlóval és dr. Pályi Zoltánnal a System Média (www.systemmedia.hu) szervezésében március 17-én (csütörtök) 9.00 - 12.15h között a Hotel Hungaria City Center (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) konferencia termében. „A lízing, mint... »
 
2016. március 07. | Jog
Új vagyonvédelmi és vagyontervezési jogintézménnyel gyarapodott a magyar jog az új Ptk. bevezetésével, amely nemcsak az öröklésnek jelenthet rugalmas alternatívát, de az adóoptimalizált vagyontranszfernek is hatékony eszköze lehet a jövőben. A bizalmi vagyonkezelés, mint új jogintézmény az eddigi tapasztalatok szerint nemcsak belföldön, de külföldön is jelentős érdeklődésre tarthat számot. ... »
 
2016. március 02. | Jog
Fellélegezhetnek azok a cégek, amelyek még nem tettek eleget a  jogszabályi kötelezettségüknek: 2017. március 15. napjáig meghosszabbította az Országgyűlés a korlátolt felelősségű társaságok kötelező tőkeemelésére előírt határidőt. Azok a társaságok tehát, amelyek törzstőkéje nem éri el a törvényi minimumot, legkésőbb eddig az időpontig kötelesek dönteni a törzstőke felemeléséről vagy az... »
 
2016. február 25. | Jog
2016. december 31-ig díjmentesen kérhetik az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanok tulajdonosai, hogy telkeik művelési ágát művelés alól kivett területként tüntesse fel a jövőben a földhivatal. De miért is jó ez a tulajdonosoknak? A zártkerti ingatlanok a termőföldek forgalmáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, az ilyen „földek” használatára, de különösen... »