2021. december 21. | Könyvelés
Szeretnénk ismertetni egy nagyon fontos és sok társaság számára releváns számviteli rendelkezést, amely 2022. január 1-én lép hatályba. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a szóban forgó számviteli törvény módosítás egy régóta húzódó és sokak számára nem egyértelmű, illetve akár félreérthetőnek is nevezhető szabályt tesz egyértelművé 2022-től. Vegyünk egy példát, amikor egy társaság... »
 
2020. december 02. | Könyvelés
Jelen cikkünkben szeretnénk ismertetni, hogy miként kell számvitelileg elszámolni egy tárgyi eszköz apportba adását, illetve azt, hogy miért kell másképpen kezelni ezt a fajta tárgyi eszköz kivezetést. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a tárgyi eszközöket több jogcímen lehet kivezetni, amelyek közül a leggyakoribbak a következők: értékesítés apportként történő átadás térítés... »
 
2020. március 31. | Könyvelés
Cikkünkben szeretnénk ismertetni, hogy a csoportos társasági adóalanyok esetében miként kell a csoporttagoknak számvitelileg elszámolni a társasági adókötelezettséget. Mint ismeretes, a csoportos társasági adóalany jogintézményét 2019. január 1-jével vezették be*, így a hamarosan aktuális társasági adókötelezettség kiszámításánál fontos lehet az alábbiak figyelembevétele. Mindenekelőtt fontos... »
 
2020. március 10. | Könyvvizsgálat
A jövőben a gazdálkodó szervezet megválaszthatja a tőkeemelés időpontját, így az nem a bejegyzéssel valósul meg, hanem a választott időponttal. Amennyiben a cégek megadhatják a tőkeemelés időpontját, annak akár előre történő bejegyzése is elképzelhető. Minőség-ellenőrzés az Ecovis Auditnál Az Ecovis Audit Hungary 2020. januárban harmadik alkalommal esett át az Ecovis Európai Központ... »
 
2019. február 06. | Könyvvizsgálat
Szeretnénk figyelmébe ajánlani néhány fontosabb szakmai újdonságot, valamint a civil szervezetek beszámolóját is érintő rendelet változást. A Könyvvizsgáló Kamara mentori szabályzatának módosulása A mentori értékelést a mentori év végét követő 90 napon belül meg kell küldeni a Kamara részére, valamint nem igazolhatja a szakmai gyakorlatot olyan könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, aki/... »
 
2018. október 09. | Jog
Sokan gondolják, hogy egy megírt és fiókban elzárt magánvégrendeletben már akaratuk szerint meghatározták az öröklési rendet. Aztán vagy előkerül az irat, vagy nem, de alaki hiba miatt is sokszor válhat érvénytelenné. Akkor pedig hiába a végakarat, a törvényes öröklési rend lép érvénybe. Számtalan módon lehet végrendelkezni: írhatjuk saját magunk, vagy írathatjuk azt mással is. Lehet... »
 
2018. augusztus 16. | Jog
Mit tehet meg a társasház, ha nem tetszik a tulajdonosoknak a szomszéd lakás eltérő célú, Airbnb-s hasznosítása? Másrészt mire figyeljünk, ha a társasházi lakás ingatlanunkban szeretnénk szálláshely szolgáltatást nyújtani? Általánosan elmondható, hogy a tulajdonosoknak joguk van arra, hogy a lakásukat saját belátásuk szerint hasznosítsák, a tulajdonostársaknak pedig ahhoz van joguk, hogy a... »
 
2018. július 12. | Jog
Ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket a nyári szabadságolások időszakában, nem árt ismernünk néhány fontos törvényi előírást a szabadság kiadására vonatkozóan: Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a szabadság kiadásának időpontját alapvetően a munkáltató határozza meg, nem a munkavállaló. A Munka Törvénykönyve biztosít azért a munkavállalónak is beleszólást, hiszen évente 7 nap... »
 
2018. június 13. | Adózás
Felismerve azt a tényt, hogy az utalványok áfa szempontból történő megítélése kapcsán az egységes és egyértelmű szabályozás hiányzik, ezért – elkerülendő a következetlenségeket, a versenytorzulást, a kettős adóztatást vagy éppen az adóztatás elmaradását – az Európai Unió Tanácsa különleges jogalkotási eljárás keretében 2019-től módosítja az Áfa-irányelvet.   Az Áfa-irányelv kiegészül –... »
 
2018. május 09. | Jog
A NAV idén már mintegy ötmillió személyi jövedelemadó bevallási tervezetet készített, egyfajta ajánlásként. De ez csak tervezet, nem tartalmazza teljes körűen az összes bevallandó adatot, csupán azokat, melyekről tudomása van a nyilvántartásai alapján. Melyek lehetnek azok a jövedelmek vagy költségek, amiről az adóhatóság nem tud, és mégis bele kell venni a bevallásba? Mit tegyünk, ha... »