Ecovis Tax Blog

 

2021. május 27.
Az alábbiakban az Országgyűlés álta elfogadott friss adócsomag helyi adó, illeték, különadó, vám területet érintő változásait foglaltuk össze: Idegenforgalmi adó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 53. pontja határozza meg a közszolgálati kötelezettség alá tartozó jogviszonyokat, amely a módosítás során kiegészül az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C... »

2021. május 27.
A legfrissebb adócsomag társasági adóval kapcsolatos módosításait foglaltuk össze az alábbiakban: Csoportos társasági adóalanyiság Az elfogadott adótörvénycsomagban foglaltak szerint a jövőben a nonprofit gazdasági társaság, valamint a szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az iskolaszövetkezet nem lehetne tagja csoportos társasági adóalanynak. A csoportos... »

2021. május 27.
Az Országgyűlés által elfogadott adócsomag személyi jövedelemadót és járulékokat érintő főbb módosításait foglaltuk össze az alábbiakban   1. Személyi jövedelemadó 1.1. Adóról való rendelkezés Az elhunyt adózók soron kívüli adómegállapítási eljárásában az önkéntes pénztárba, nyugdíj-előtakarékossági számlára, vagy nyugdíjbiztosításra befizetett összegek utáni rendelkezés... »

2021. május 26.
Székhelyszolgáltató bejelentése A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet csak olyan szolgáltató folytathat, amely a felügyeleti szervhez a tevékenységét bejelentette. A bejelentett székhelyszolgáltatók ellenőrzése érdekében a felügyeleti szerv a székhelyszolgáltatók... »

2021. május 26.
Az Országgyűlés által elfogadott jelenlegi adócsomag általános forgalmi adózást érintő módosításait az alábbiakban foglaljuk össze: (1) eÁfa 2021. július 1-ét magában foglaló adómegállapítási időszakról már készülni fog bevallás tervezet, amelyet az adóhatóság készít el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára. Mint ismeretes az eÁfa csak az érintett adózók aktív... »

2021. március 08.
2021 április 1-től megszűnik a munkaerőkölcsönzésre vonatkozó fordított adózás általános alkalmazhatósága. A napokban megjelent NAV tájékoztató alapján csak azok a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások maradnak a fordított áfa hatálya alatt, amelyek az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő... »

2021. január 12.
A már ismert 2021. évi adóváltozásokontúl a számlázás, a helyi iparűzési adó és az EKÁER területén további újdonságokkal érkezett az új év. 1.Számlázással kapcsolatos módosítások 2021-es év legjelentősebb változásának a számlaadatszolgáltatás kibővülése, illetve az erre reagáló NAV online 3.0 bevezetése tekintendő. A NAV online 3.0 bevezetésével az adóhatóság egyrészről a jogszabályi... »

2020. december 08.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 4. pontjának 2021. január 4-étől hatályos rendelkezése alapján kötelező lesz a devizában kiállított számlák árfolyamáról adatot szolgáltatni az adóhatóság felé. Ezzel a módosítással megteremtődik az összhang a NAV onlineszámla interfész specifikáció és az áfa törvény között, ugyanis az interfész specifikáció szerint... »

2020. november 24.
A 2021-től hatályos adózás rendjét, kiskereskedelmi különadót érintő változásokat, valamint egyéb adóváltozatásokat mutatjuk be az alábbiakban. 1. Adózás rendjét érintő változások 1.2. A 2020-as évben elfogadott törvény(ek) alapján A korábbi módosítások értelmében 2021. január 1-től számos ponton változnak az Art. EKAER-re vonatkozó szabályai is (a részletszabályokat tartalmazó EKAER... »

2020. november 24.
Az alábbiakban a 2021-től életben lépő módosításokat mutatjuk be a társasági adó, a helyi adó, a kisvállalati adó és a számvitel területén. 1.Társasági adó 1.1. A 2020-as évben elfogadott törvény(ek) alapján 2020-tól a fejlesztési tartalékképzés kapcsán megszűnt az a korlátozás, hogy csak az adózás előtti eredmény 50 százalékáig lehet képezni, azaz akár a teljes adózási eredmény... »