Ecovis Tax Blog

 

2021. december 14.
2021. december 13-án benyújtásra került az országgyűlés elé  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/17882. számú törvényjavaslat. A tervezethez fűzött indokolás értelmében a törvényjavaslat célja az élelmiszerpazarlás megelőzése, ennek eredményeként az élelmiszerhulladék... »

2021. december 02.
2021. november 23-án benyújtásra kerültek az Országgyűlés elé a 2022. évi adótörvény változásokat tartalmazó törvényjavaslatok (a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló törvényjavaslat (T/17668.) valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat (T/... »

2021. november 19.
A 2021. november 9-én hatályba lépett 613/2021 (XI.8.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) három ponton rendel eltérést az áfatörvényben foglalt rendelkezésektől a COVID-pandémiára tekintettel. A rendelkezések időbeli hatálya a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet hatályához igazodik. Az első módosítás az (EU) 2021/1159 tanácsi irányelv (Irányelv) átültését szolgálja, tehát az Európai Unió... »

2021. július 13.
Számos kérdést vet fel, hogy hogyan teljesíthető az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, amennyiben a számlakiállítást az eredeti kötelezett helyett meghatalmazottként a vevő teljesíti (önszámlázás). Bár a számla ilyen esetben a meghatalmazott számlázó programjával kerül kiállításra, az adatszolgáltatás továbbra is a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany... »

2021. június 13.
A napokban elfogadott adócsomag a számviteli törvényre vonatkozóan is tartalmazott módosításokat. Ezek közül a legfontosabbakat mutatjuk be az alábbiakban. Termékek sorozatgyártásánál nem kötelező a projektszámvitel A számviteli törvény 2020. január 1-ével vezette be a projektszámviteli elszámolási elveket az éven átnyúló, egyedi megrendelések alapján készülő termékekre, szolgáltatásokra... »

2021. június 12.
A napokban elfogadott adócsomag a számviteli törvényre vonatkozóan is tartalmazott módosításokat. Ezek közül a legfontosabbakat mutatjuk be az alábbiakban. Termékek sorozatgyártásánál nem kötelező a projektszámvitel A számviteli törvény 2020. január 1-ével vezette be a projektszámviteli elszámolási elveket az éven átnyúló, egyedi megrendelések alapján készülő termékekre, szolgáltatásokra... »

2021. május 27.
Az alábbiakban az Országgyűlés álta elfogadott friss adócsomag helyi adó, illeték, különadó, vám területet érintő változásait foglaltuk össze: Idegenforgalmi adó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 53. pontja határozza meg a közszolgálati kötelezettség alá tartozó jogviszonyokat, amely a módosítás során kiegészül az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C... »

2021. május 27.
A legfrissebb adócsomag társasági adóval kapcsolatos módosításait foglaltuk össze az alábbiakban: Csoportos társasági adóalanyiság Az elfogadott adótörvénycsomagban foglaltak szerint a jövőben a nonprofit gazdasági társaság, valamint a szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az iskolaszövetkezet nem lehetne tagja csoportos társasági adóalanynak. A csoportos... »

2021. május 27.
Az Országgyűlés által elfogadott adócsomag személyi jövedelemadót és járulékokat érintő főbb módosításait foglaltuk össze az alábbiakban   1. Személyi jövedelemadó 1.1. Adóról való rendelkezés Az elhunyt adózók soron kívüli adómegállapítási eljárásában az önkéntes pénztárba, nyugdíj-előtakarékossági számlára, vagy nyugdíjbiztosításra befizetett összegek utáni rendelkezés... »

2021. május 26.
Székhelyszolgáltató bejelentése A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet csak olyan szolgáltató folytathat, amely a felügyeleti szervhez a tevékenységét bejelentette. A bejelentett székhelyszolgáltatók ellenőrzése érdekében a felügyeleti szerv a székhelyszolgáltatók... »