Jog

2018. december 11.
A karácsonyi időszakban különösen aktuális téma, milyen munkajogi következményei lehetnek egy vállalati rendezvényen történt „balesetnek”.   Jogos lehet az azonnali hatályú felmondás, ha kicsit becsípett a munkatárs? A munkavállaló fizeti a kárt, ha a karácsonyi vacsorán leveri a Herendi készletet? Jár a táppénz, ha a tánc a főnökkel balesettel ér véget?   Akár munkaidőben, akár... »
 
2018. november 27.
Napjainkban egyre többen adnak bérbe ingatlant, és egyre gyakrabban hallani a problémáról is: A bérlő nem hajlandó kiköltözni a bérleményből a bérleti jogviszony megszűntével, és csak peres eljárásban lehet érvényt szerezni a bérbeadó jogainak. Hasonló gondként előfordul az is, hogy nem fizet a bérlő, de hiába mondja fel jogosan a szerződést erre hivatkozva a bérbeadó, a bérlő nem költözik... »
 
2018. november 14.
Magyarország élen jár a dohányzásban, ezért örök problémaforrás és visszatérő kérdés: Megtiltható munkaidőben a dohányzás?   A nemdohányzók gyakran érzik úgy, ők többet dolgoznak. Pedig a dohányzásra tekintettel nem jár több pihenőidő a dohányzó munkavállalónak, mint kollégáinak. Ugyanakkor pl. a munkaközi szünet felhasználásáról hozhat a munkáltató olyan szabályokat, melyek csökkentik a... »
 
2018. október 25.
Az új Polgári Perrendtartás (Pp.) idei hatálybalépését követően a polgári peres eljárással történő jogérvényesítés jelentős akadályokba ütközik a bíróságok jogértelmezése miatt. Számos esetben be sem fogadják a keresetlevelet, a jogkereső közönség pedig úgy érezheti, érdekei háttérbe szorulnak a jogtechnikai részletek mellett.   Létezik azonban egy járható út a hatékony megoldásra: Vigye... »
 
2018. október 09.
Sokan gondolják, hogy egy megírt és fiókban elzárt magánvégrendeletben már akaratuk szerint meghatározták az öröklési rendet. Aztán vagy előkerül az irat, vagy nem, de alaki hiba miatt is sokszor válhat érvénytelenné. Akkor pedig hiába a végakarat, a törvényes öröklési rend lép érvénybe. Számtalan módon lehet végrendelkezni: írhatjuk saját magunk, vagy írathatjuk azt mással is. Lehet... »
 
2018. október 09.
Sokan gondolják, hogy egy megírt és fiókban elzárt magánvégrendeletben már akaratuk szerint meghatározták az öröklési rendet. Aztán vagy előkerül az irat, vagy nem, de alaki hiba miatt is sokszor válhat érvénytelenné. Akkor pedig hiába a végakarat, a törvényes öröklési rend lép érvénybe. Számtalan módon lehet végrendelkezni: írhatjuk saját magunk, vagy írathatjuk azt mással is. Lehet... »
 
Feliratkozás News csatornájára